boek schoolveteraan bestellen

over Survival van niet Passend Onderwijs en visie op het onderwijs

Heeft u besloten om het boek Schoolveteraan te bestellen ? Dan is het wellicht handig om te weten dat u via deze webpagina wordt omgeleid naar de webshop van all3. Dit ziet er zo uit:

Passend Onderwijs boek Schoolveteraan , Survival van niet Passend Onderwijs heeft een vaste boekenprijs van € 24,99 ex. verzenden. Het boek is exclusief te bestellen in de webshop van all3. Door op de foto te klikken komt u rechstreeks in de webshop van het boek Schoolveteraan terecht. U kunt ook op de knop bestel het boek klikken.


De uitgever van het boek Schoolveteraan heeft ervoor gekozen het boek via dit exclusieve online verkoopkanaal te kunnen kopen.

Waarom de keuze voor dit online verkoopkanaal ?
all3 is de website van de hoofdpersoon 'Schoolveteraan'. U bestelt het boek dus bij het kind uit het boek 'Schoolveteraan' zelf.

wordt het leerzame onderwijs boek schoolveteraan de positieve gamechanger voor kinderen, hun ouders en het onderwijs zelf ?


Het boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.  Passend Onderwijs: slagen en toch met lege handen Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.  Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Boek Schoolveteraan en Passend Onderwijs  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.