Onderwijs Boek

Schoolveteraan boek Survival van niet Passend Onderwijs

Waarom het boek Schoolveteraan over Passend Onderwijs ?

Omdat het onacceptabel is wat de Nederlandse - fundamentele - sturing op fysieke, slaafse aanwezigheid op school - het onderwijs - ons chronisch zieke kind heeft gedaan en met mensen doet. Ons gezin heeft een duidelijke grens richting het onderwijs en de dwangketen genaamd Jeugdhulp getrokken. Lees ook het opiniestuk in het Onderwijsblad van Schoolveteraan. 
Ouders bepalen het welzijn van hun kind, zij zijn de autoriteit ! Daarom ons boek en nu ook Ebook.

Met onderstaande transformatie video - ons kind de hoofdrolspeler uit het boek Schoolveteraan - laat hij in 1 minuut zien over welke talenten hij beschikt.  Sturen op een doel en positieve mindset. Kijken naar je mogelijkheden. Hoe wel !. 

Laat u inspireren wat het positieve effect is om als ouders met uw kind een grens te trekken. Gewoon omdat dat beter is voor je kind. De kracht van zelfregie, positieve mindset en communicatie enkel met het woord NEE of laten weten dat u geen toestemming geeft !

Onze norm ? Wel positief toekomst perspectief voor kinderen en het gezinswelbevinden.  

Het boek Schoolveteraan is voor Onderzoek en Studie ter beschikking gesteld aan de Koninklijke Bibliotheek,
onze nationaal erfgoed

sTeun elkaar in het gezin als team. simpel . effectief . levensvreugde . welbevinden.