Onderwijs Boek

Schoolveteraan boek Survival van niet Passend Onderwijs

Waarom het boek Schoolveteraan over Passend Onderwijs ?

Omdat het onacceptabel is wat de Nederlandse sturing op fysieke, slaafse aanwezigheid op school met ons kind heeft gedaan. Ja, wij trokken een duidelijke grens richting de keten, zoals u in het opiniestuk in het Onderwijsblad kunt lezen. Ouders bepalen het welzijn van hun kind !

Met onderstaande transformatie video - ons kind en hoofdrolspeler uit het boek Schoolveteraan - laat hij in 1 minuut zien over welke talenten hij beschikt.  Want hij is meer dan zijn chronische oorontstekingen, waar de negatieve mindset van de onderwijsprofessionals zo op stuurde dat het zelfs tot zijn obesitas leidde. Het toekomst perspectief dat deze betrokken volwassenen hem induwden in plaats van zijn Passend Onderwijs te faciliteren.

Laat u inspireren wat het positieve effect is om als ouders met uw kind een grens te trekken. De stap zetten van school te gaan omdat het beter is voor je kind. De kracht van zelfregie, positieve mindset en communicatie.   En ja, voor jezelf te kiezen en gebruik te maken van het woord NEE.

Onze norm ? Wel toekomst perspectief aan ons kind geven en ons welzijn borgen ! 

sTeun elkaar in het gezin. simpel. effectief. levensvreugde. welzijn.

 uitsluiting onderwijs

discriminatie wegens ziekte

wantrouwen naar ouders 

school

onbetrouwbaar

 zelfvertrouwen afbreken 

bedreigen welzijn gezin