Onderwijs Boek

Schoolveteraan boek Survival van niet Passend Onderwijs

Auteur boek Schoolveteraan | Ebook

In haar moederrol van Diana Stroeven - voormalig commercieel directeur -  met haar gezin in een Survival van niet Passend Onderwijs. Vol verbazing over de negatieve onderwijs mindset, de in efficiency en voortvloeiende onrecht om het voor haar kind wel goed te regelen maakte van haar een moeder op missie. Wél win-win !

Portretfoto van de auteur van het boek Schoolveteraan Diana Stroeven van vakfotograaf Peter Vincent.

Met haar NIMA marketing en communicatie analytische inzichten realiseert Diana dat alle Nederlandse (zieke kinderen) en hun ouders dit 'onderwijslot' ondergaan. Zij besluit hun waargebeurde verhaal over hun strijd met Passend Onderwijs vast te leggen in een boek.  Het wordt het boek Schoolveteraan , daarmee wordt Diana debuterend auteur g én uitgever van haar eigen boek. Simpelweg omdat ze de  boodschap wil overbrengen dat communicatie het positieve verschil maakt. 

Inmiddels is het boek van Schoolveteraan ook als Nederlands Ebook ( ePub voor het lezen van het Eboek op E-readers ) uitgegeven via de reguliere boekhandels en is er een Engelstalige versie van het boek genaamd Schoolveteraan. Meer over een Schoolveteraan bestellen. .  

Opiniestuk auteur boek Schoolveteraan in  Onderwijsblad (Aob) PDF of online bij OAb publicatie

School maakt recht op passend onderwijs niet waar  Mijn zieke gezin is in het voort gezet onderwijs jarenlang onfatsoenlijk behandeld door de onderwijsketen: school, jeugdzorg, het samenwerkingsverband passend onderwijs en Veilig Thuis. ‘Dan zal er wel heel wat aan de hand zijn ge weest’, zult u nu wel denken en dat klopt. Maar misschien bent u ook bevooroordeeld vanuit uw ‘onderwijsrol’. U hebt immers nog niemand van ons gezin gezien en gesproken. Zit ik ernaast? Dat weet alleen u. UITHUISPLAATSING Ik beschouw mezelf als moeder van een ‘school veteraan’: een chronisch ziek kind dat in het voortgezet onderwijs jarenlang tevergeefs op zoek is geweest naar passend onderwijs. Onze zoon heeft van kleins af aan chronische oor ontstekingen en kan goed leren. Ondanks zijn ziekte werd hij gedwongen naar school te gaan onder dreiging van uithuisplaatsing. Zijn fysieke aanwezigheid op school was belangrijker dan zijn eigen welzijn. Voor de school stond jarenlang voorop hoe verzuim zou uitpakken richting Leerplicht of de Onderwijsinspectie. Die verantwoording woog zwaarder dan het onrecht dat mijn kind is aangedaan. WANTROUWEN Er was geen begrip maar wantrouwen richting ons als ouders. Het ging over van alles behalve de hoofdtaak en verantwoordelijkheid die school wel heeft: het recht op onderwijs voor ons kind. Ik vind als ouder dat ik van school een fatsoenlijke passend onderwijs-oplossing mag verwachten. Voor ons kind was dit de passend onderwijs-tool afstandsonderwijs. Dit gereedschap van ivio-school is een voorbeeld van een technische oplossing die kinderen de mogelijkheid biedt thuisonderwijs te volgen. Daar naast ontbrak het aan wederzijds respect en het correct nakomen van gemaakte afspraken met leerling en ouders. Zo vroeg de school onze zoon om zijn eigen inhaalplan te schrijven en wij moesten per se langs bij diverse instanties voor administratieve rompslomp. Wij kwamen ons deel van deze afspraak na, maar andersom gebeurde dat niet. De beloofde dispensatieverlening, iets langer de tijd om toetsen alsnog in te mogen halen, is de school niet nagekomen. UITGANGSPUNT Als moeder en als marketing- en com municatiespecialist heb ik me verwonderd over het onwrikbare geloof in het uitgangspunt dat leerlingen naar school moeten. Mijn conclusie? Bijna alle gesprekken over mijn kind, de leerling, zijn voor ons tijdverspilling geweest; het belang van de school zelf stond daarin altijd voorop. Ik vind dat een ongezond uitgangspunt, want waar is het belang van het kind gebleven? Verzuimongemak of een onderwijsconflict oplossen met door verwijzen naar jeugdzorg of een Veilig Thuis-melding raakt een kind juist in zijn zelfvertrouwen. Het beschadigt zijn welzijn en dat is onacceptabel.
KIND CENTRAAL Waarom zou ik als ouder en opvoeder mijn tijd willen investeren in het afleg gen van verantwoording die een school heeft richting Leerplicht of Schoolinspectie? Dat is niet mijn ouderlijke probleem, maar dat van school. Mijn prioriteit als ouder –en opvoeder – ligt bij mijn kind, onze primaire levensbehoeftes en gezondheid. Jazeker, wij hebben als ouders richting school en ketenpartners een grens getrokken voor de tijd die we wilden investeren. Je kunt als werkende ouder niet op twee plekken tegelijk zijn, maar dat werd van ons wel verwacht. Gesprek ken op school, werken en mantelzorgtaken kunnen nu eenmaal niet allemaal tegelijk. Wederzijds begrip en innovatie, zoals videogesprekken, hadden daarin geweldig ondersteunend kunnen zijn. Die oplossingen sparen reis- en arbeidstijd en ze zijn klimaatvriendelijker, maar het personeel van de school van onze zoon wilde er niet aan. Jarenlang hebben aangehoord wat er allemaal niet kon voor ons kind. Wat wel mocht, het verstrekken van de Passend Onderwijs-tool afstandsonderwijs, werd door school geweigerd. Was ons kind het probleem? Nee. Hij werd enkel chronisch ziek. Het is onbegrijpelijk dat de school dan de oplossing weigert die bijdraagt aan zelfvertrouwen van het kind en ervoor kiest om van het kind een 100 procent thuiszitter te maken. De Passend Onderwijs tool is niet complex, onkunde en gebrek aan kennis is de grootste drempel voor het gebruik ervan. Hoe had het beter gekund? Door te faciliteren. Daarmee valt onrecht aan kinderen en hun ouders te voorkomen. Wij kunnen onze jarenlange survival van niet-passend onderwijs niet overdoen, maar ik hoop met mijn bijdrage het positieve verschil te maken voor andere ouders in de toekomst. POSITIVITEIT Van onderwijspersoneel mag je verwachten dat er wordt gekeken naar de talenten van een kind. Wat kan het kind wel, dat geeft zelfvertrouwen. Als het kind blij is, dan is ook de ouder blij, en dat geeft voldoening, energie en voor u als onderwijskracht werkplezier. Die positiviteit is een gezonder uitgangspunt dan kinderen stress bezorgen door van hun ziekte een probleem te maken. Als ouders zijn wij blijven vasthouden aan wat er wel kan en het toekomstperspectief voor ons kind. Vertrouwen blijven geven, naar hem luisteren. Positief blijven communiceren. Onze zoon is inmiddels 19 jaar. Hij heeft uiteindelijk een ander diploma behaald dat maatschappelijk zwaar wordt ondergewaardeerd. Zijn ervaringen hebben hem geleerd om vooral op zichzelf te vertrouwen. Hij volgt nu zijn hart en zet zijn eigen groenbedrijf op. Wat hielp is dat wij als ouders vaker nee durfden te zeg gen, als het welzijn van ons kind daarmee was gediend. Ondanks de ongezonde druk vanuit de schoolketen, hebben wij als gezin vastgehouden aan onze eigen koers. DIANA STROEVEN SCHREEF HET BOEK ‘SCHOOLVETERAAN’ OVER HAAR STRIJD OM PASSEND ONDERWIJS TE ORGANISEREN VOOR HAAR KIND

 

Diana Stroeven auteur

Diana - bouwjaar 1971 bevindt zich op level 53 - vervulde afgelopen dertig jaar diverse marketing- en commerciële management functies.

Diana is ondernemer, pionier en eigenaar van Communicatie-expert. Haar bedrijf is de uitgever van het boek en Ebook Schoolveteraan. Diana post met regelmaat op X
(https://x.com/nl_expert)

Auteursprofiel van auteur Diana Stroeven is online ook te lezen bij boekhandel De Slegte   

Schoolveteraan was te gast bij de Beelddenkers podcast van Natasja Esmeijer. Beluister hier de Schoolveteraan podcast en ontdek de rol van communicatie. Auteur aan in het woord in de Beelddenkers Podcast van Natasje Esmeijer: Podcast van boek Schoolveteraan met auteur Diana

Passend Onderwijs en kernboodschap boek Schoolveteraan ?  Win-win! 

Passend Onderwijs Boek Schoolveteraan en kern boodschap van de auteur Diana Stroeven

Het boek Schoolveteraan is een schoolvoorbeeld van de harde realiteit in uitvoering van landelijk onderwijsbeleid en Passend Onderwijs. Het bezorgt onrecht dat je niemand gunt. In oorlog met de mensen die de Overheid vertegenwoordigen is onacceptabel. Mensen verdienen beter. Miljarden euro's kunnen met succes ook worden uitgegeven aan levensvreugde. Win-win. Dat gaat verder dan welzijn voor je kind in het (Passend)Onderwijs.  Daar vaart iedereen wel bij. En het kan. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie. En laat marketing en communicatie nu dé expertise zijn van de moeder en auteur van Schoolveteraan.  

Boek Passend Onderwijs Schoolveteraan, Survival van het niet Passend Onderwijs. Een boek over Nederlands onderwijs en de gevolgen van traumatiserende keuzes van school en ketenpartners in de uitvoering voor kinderen en hun ouders. Diana Stroeven, moeder van Schoolveteraan werd auteur en vertelt hun waargebeurde verhaal gemixt met haar visie op het passende onderwijs.