Onderwijs Boek

Schoolveteraan boek Survival van niet Passend Onderwijs

achterzijde lezen van het boek schoolveteraan - de orginele flaptekst of blurb 

Achterzijde lezen van boek

Het onderwijs boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een gezin over hun Survival van niet Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zieke zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.

Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school zelf met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.

Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en de onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en de Jeugdzorg en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

Boek Schoolveteraan bestellen. Achterzijde van het boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs. Een boek over een waargebeurd verhaal van een gezin met hun Survival van niet Passend Onderwijs en waarin de moeder met haar expertise Communicatie haar visie weer geeft hoe met Onderwijs en in het bijzonder Passend Onderwijs wel een win-win kan worden behaald. Een leerzaam boek over hoe we dan met elkaar wel een win-win kunnen realiseren. Een onderwijs boek over hoe de theorie en de praktijk de realiteit laten zien.
Boek Schoolveteraan heeft een ISBN nummer, maar is ook rechtstreeks te bestellen bij het gezin van Schoolveteraan. De verkoop van het boek of het boek bestellen kan via de webshop van all3. Het familiebedrijf van het gezin dat dit na hun Survival met Passend Onderwijs is gestart. Klik op de ISBN code en kom direct in de webshop om het boek te bestellen. Alvast hartelijk bedankt  voor uw interesse in ons gezinsverhaal.
Beeldmerk van het boek Schoolveteraan. Tevens een handelsmerk van Communicatie-expert.nl

Communicatie-expert het bedrijf van de auteur geeft het boek Schooveteraan in eigen beheer uit.
Dat maakt Communicatie-expert boekenuitgever.

BOEK SCHOOLVETERAAN ISBN NUMMER 9789083154701

Communicatie-expert geeft het boek Schoolveteraan in eigen beheer uit.