#Schoolveteraan. Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs. In die zoektocht lopen ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vast. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.   Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijskveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.Schoolveteraan

Het waargebeurde verhaal over onze
Survival met niet Passend Onderwijs

BOEK schoolveteraan survival
van niet passend onderwijsHet boek Schoolveteraan is af en ligt bij de drukker (25 mei 2022) !
Schoolveteraan vertelt over het waargebeurde verhaal van een Almeers gezin over
hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.

Passend onderwijs ?

Kind weet te slagen maar komt toch met lege handen te staan door de onkunde met Passend Onderwijs door school en ketenpartners

Een ziek kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde, opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie.

Ziek zijn, slagen en dan toch een andere leerweg moeten volgen (uitstromen) door onkunde en het niet nakomen van gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Alsook het ontbreken van het verplichte Ontwikkel Perspectief Plan.

Het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, voortvloeiend uit nalatigheid van de school met zorgplicht, met als gevolg einde mooie schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar (school) trauma bij het kind.

schoolslaverij

door onkunde met passend onderwijs

Het boek Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil.

De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat ? Het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

schoolveteraan

schoolvoorbeeld

Het boek Schoolveteraan, ontwerp cover en logo door Erik Roukens, Groove Graphics. #Schoolveteraan is een handelsmerk van Communicatie-expert. Schoolveteraan logo is onderhevig aan beeldmerkrechten, copyright. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen wanneer u het beeldmerk Schoolveteraan wilt gebruiken. Zonder akkoord gaat u ermee akkoord dat u een factuur ontvangt voor het gebruik van het beeldmerk. De hoogte van het factuurbedrag is afhankelijk van uw het  mediumbereik.


Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen hun keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt.

Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

schaakmat

SCHOOLVETERAAN OVER HET SCHAAKMAT ZETTEN VAN EEN ziek KIND DOOR VOLWASSENEN

Het boek Schoolveteraan gaat over een ziek kind dat in plaats van hulp kreeg bij zijn onderwijsvraag zijn versnelde schoolcarrière werd beïndigd. In plaats van in het verliezers hoekje van het systeem terecht te komen, besluit hij van school af te gaan en zich door het Nederlandse onderwijs niet weg te laten moffelen in de maatschappij als mislukt omdat hij niet in het 'systeem hokje' past.

Hij kiest voor ondernemerschap en zet in op zijn eigen bedrijf all3.
Meer weten over all3?

Zijn webshop handelt de verkoop van het boek Schoolveteraan af.

Scan de QR code of klik er op.

Scan de Qr code en u komt automatisch in de webshop van all3 terecht voor de verkoop van het boek Schoolveteraan.

RESULTAAt ?
Discriminatie

Discriminatie op grond van ziekte grondwet artikel 1 = verboden

#Uitsluiting
RESULTAAT ?
onveiligheid

Creëeren onveilige schoolomgeving én onrechtmatig gebruik macht.

#Trauma
RESULTAAT ?
rECHTEN
SCHENDING

Mensen- en kinderrechten schending door school en ketenpartners.

#Onacceptabel
resultaat ?
geschaad
vertrouwen

School komt afspraken
niet na

Schoolvoorbeeld

#Schooltrauma
resultaat ?
Criminaliseren liefdevolle ouders

Onze misdaad ?
Een ziek kind !


#Kindtrauma
Resultaat ?
ONrecht &
in efficiency

Kostbare tijd van ouders en kind verspild.

Jouw tijd
=
Hun geld

Boek Schoolveteraan Survival niet passend onderwijs DE boodschap

Voor wie wil snappen wat ons kind en ons gezin is overkomen... het huidige Belastingtoeslagenschandaal, maar dan van het (niet) #PassendOnderwijs en #Jeugdzorg. Helaas zijn wij één van de vele Nederlandse gezinnen, Den Haag weet het en laat toch dagelijks dit onrecht gebeuren in plaats van in te zetten op een win-win en hun kansen te benutten om scholen kwalitatief aan te sturen om dit onrecht te voorkomen. In oorlog met je eigen Overheid is niet normaal. De Nederlandse burger verdient beter!

nEE =
NO GO

zorgplicht = faciliteren

meldcode = klopjacht

welzijn kind = ouders bepalen

recht op feiten = onderbouwing

actie nodig = proactief

Schoolveteraan, ook omdat alleen al zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en al deze onkunde bij de professionals onacceptabel is. Van professionals mag je als ouders wat verwachten. Dat taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht en begeleiding van deze taken, maar dat mag niet ten koste gaan van je kind ! Van de Gemeente mag je een proactievere houding verwachten i.p.v. dat dit kinderen extra dupeert en uitsluit. En wat menen ketenpartners en/of instanties in vredesnaam positief bij te dragen als je kind al onder medische begeleiding van een specialist staat ? Onze ervaring: he-le-maal niets. Het welbevinden en de interventie met uithuisplaatsingen zoals bij Passend Onderwijs en Toeslagenschandaal worden toegepast - #Staatsontvoering - schaden het welbevinden van het kind, diens broertjes en zusjes, de vaders, de moeders, de opa's, de oma's, de ooms, de tantes, de neven en de nichten, vriendjes en vriendinnetjes. Oftewel het benadeeld kinderen juist in hun sociale ontwikkeling. In het belang van het kind ? NEE.

het boek Schoolveteraan reserveren ?

Verwachte lancering van het boek Schoolveteraan eind mei / begin juni 2022.

Wil je onze zoon een hart onder de riem steken na dit schooltrauma om zo zelfstandig verder zijn eigen bedrijf verder uit te bouwen ? Dat kan, door het boek Schoolveteraan over zijn Survival met het Passend Onderwijs via de webshop van all3 alvast te bestellen.

waarom ?

. Vooral, om onze zoon te ondersteunen op weg naar zelfvertrouwen die de onderwijs professionals vakkundig hebben afgebroken. Logisch dat de Jeugdzorg geld te kort komt als je zo met je burgers omgaat en zelf de fysieke en mentale problemen bij kinderen creërt en het welbevinden van Nederlandse gezinnen zelf afbreekt.

Van opvoedinterventie naar hulp als een gezin aangeeft dit te willen.
Gewoon omdat het kan.