#Schoolveteraan. Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs. In die zoektocht lopen ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vast. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.   Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijskveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

Boek over onderwijs Schoolveteraan en vooral over niet passend onderwijs : tijd voor een positieve gamechanger

Boek Schoolveteraan over onderwijs. Wist je dat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en zij door onkunde over de mogelijkheden #thuiszittenblijvers worden gemaakt ? Van professionals mag je als kind én ouders wat verwachten. Dat taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht, begeleiding van deze taken of borging van juiste uitvoering mag niet ten koste gaan van uw kind, u en ik als Nederlandse burger ! Ook van de Gemeente mag je een proactievere houding verwachten i.p.v. dat zij kinderen extra dupeert en uitsluit. Zij blijven namelijk verantwoordelijk. Over onze jarenlange Survival van niet Passend Onderwijs schreven wij het boek Schoolveteraan .

passend onderijs en behaalde Resultaat schoolveteraan

Discriminatie in onderwijs

Discriminatie op grond van ziekte grondwet artikel 1 = verboden

#Uitsluiting
onveiligheid in onderwijs

Creëeren van een onveilige schoolomgeving én onrechtmatig gebruik macht.

#Trauma
rECHTEN-schending in onderwijs

Mensen- en kinderrechten schending door school en ketenpartners.

#Onacceptabel
geschaad
vertrouwen in onderwijs

School komt afspraken
niet na

Schoolvoorbeeld

#Schooltrauma
liefdevolle ouders
CRIMINALISEREn= NL onderwijs beleid

Onze misdaad ?
Een ziek kind !

#Kindtrauma
onderwijs
ONrecht &
in efficiency

Kostbare tijd van ouders en kind verspild.

Jouw tijd
=
Hun geld

nEE van ouders =
gewoon ... NO GO

zorgplicht = faciliteren kind

meldcode = klopjacht ouder

Het handelsmerk en beeldmerk van het boek Schoolveteraan. Schoolveteraan is het boek over het waargebeurde verhaal over een Nederlands gezin en hun Survival met niet Passend Onderwijs. Schoolveteraan is een uitgave van Communicatie-expert.nlhoudbaarheidsdatum onderwijsbeleid is verstreken

Wat ons is overkomen is onacceptabel. Ketenpartners en/of instanties hebben geen toegevoegde waarde als je kind al onder medische begeleiding van een arts of specialist staat, zo leert onze ervaring. Dus waarom zou je als ouders daar dan voor je kind genoegen meenemen ? Bedreigingen met - en daadwerkelijke uithuisplaatsingen - à la Passend Onderwijs en het Belasting Toeslagenschandaal - #Staatsontvoering is landbeleid - schaden het welbevinden van het kind, diens broertjes en zusjes, de vaders, de moeders, de opa's, de oma's, de ooms, de tantes, de neven en de nichten, vriendjes en vriendinnetjes. Oftewel het benadeeld kinderen juist in hun sociale en emotionele ontwikkeling én daarmee wordt de Nederlandse burger door dit landbeleid keihard geraakt. Ook hun familie. In het belang van het kind ? NEE.

welzijn kind = ouders bepalen

recht op feiten = onderbouwing

actie nodig = proactief

onderwijs Boek Schoolveteraan | Survival van niet passend onderwijs
DE boodschap: #mindset #positievekeuzes #win-win
Onderwijs boek van niet Passend Onderwijs. Met onderwijs boek met de titel Schoolveteraan boek, Survival van niet Passend Onderwijs geeft het gezin een boodschap af over welke gevolgen keuzes van school en ketenpartners te weeg brengen. Dit gecombineerd met visie, mindset, recht én communicatie, de expertise van de auteur en moeder van Schoolveteraan.#Schoolveteraan. Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs. In die zoektocht lopen ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vast. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.   Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijskveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

Het boek Schoolveteraan is het Belastingtoeslagenschandaal van het #PassendOnderwijs en #Jeugdzorg. Den Haag weet het en laat toch dagelijks dit onrecht gebeuren in plaats van in te zetten op een win-win en kansen beter te benutten zodat onrecht bij Nederlandse kinderen en hun ouders/familie wordt voorkomen. En dat is onacceptabel.

In oorlog met je eigen Overheid is niet normaal. De Nederlandse burger verdient beter !