schoolveteraan boek over de survival van niet passend onderwijs... het onrecht en boek met visie op het onderwijs voor een positieve gamechanger

Boek Schoolveteraan over onderwijs. Wist je dat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en zij door onkunde over de mogelijkheden #thuiszittenblijvers worden gemaakt ? Van professionals mag je als kind én ouders wat verwachten en dat deden wij ook. Dat taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht, begeleiding van deze taken of borging van juiste uitvoering mag niet ten koste gaan van je kind, of u en ik als Nederlandse burger. Raad eens? Dat doet het wel !

Het boek Schoolveteraan, het schoolvoorbeeld van de harde realiteit: onrecht . Ons waargebeurde verhaal, gemixt met visie en inzichten voor win-win, positiviteit met communicatie. Gewoon omdat het kan. Hoe mooi is dat?


de drijfveren voor het schrijven van boek schoolveteraan ? Boek Schoolveteraan en de drijfveren om het boek te schrijven over de Survival van niet Passend Onderwijs

Bekijk de onthullende video van de harde realiteit hoe Nederlandse kinderen, ziek of niet, toch gedwongen worden naar school te gaan. Ons kind ervaart het als schoolslavernij. Resultaat van deze initimdatie vanwege naleving van leerplicht : stress en overgewicht. Onacceptabel vindt ons gezin.

Maar kijk vooral ook hoe het zelf nemen van de regie inspireert en leidt tot wél een positief resultaat. Bekijk de video en drijfveren via link Waarom het boek Schoolveteraan ?

schoolveteraan en het behaalde passend onderwijs Resultaat : ONRECHT

Recht op onderwijs afgenomen

Discriminatie op grond van ziekte : bij wet verboden

Grondwet artikel 1

Uitsluiting
onveiligheid op school dus in onderwijs

Realiseren van
een onveilige schoolomgeving én onrechtmatig gebruik macht
.

Trauma
rECHTEN-schending IN onderwijs

Mensen- en kinderrechten schending door school en ketenpartners.

Onacceptabel
vertrouwen in het onderwijs geschaad

School komt afspraken
niet na

Schoolvoorbeeld

Schooltrauma
liefdevolle ouders steunen ?

Nee. Verzuimprotocol =

Criminaliseren ouders en hun zieke kind !

Kindtrauma
onderwijs
ONrecht &
inefficiency

Kostbare tijd van ouders en kind wordt verspild.

Jouw tijd =
Hun geld

nEE van ouders =
gewoon ... NO GO

zorgplicht =
faciliteren kind

meldcode =
klopjacht ouders

Het handelsmerk en beeldmerk van het boek Schoolveteraan. Schoolveteraan is het boek over het waargebeurde verhaal over een Nederlands gezin en hun Survival met niet Passend Onderwijs. Schoolveteraan is een uitgave van Communicatie-expert.nl houdbaarheidsdatum onderwijs en het beleid is verstreken

Wat ons is overkomen is onacceptabel. Onze ervaring ? Ketenpartners zoals Jeugdzorg staat ver van toegevoegde waarde voor je kind. Je hebt als ouder al medische begeleiding van je eigen arts/specialist. Jeugdzorg spant zich in voor het verzuimalibi voor school. Waarom zou je daar als ouders voor je kind aan willen meewerken ? Het kost miljarden, jouw tijd, en draagt niets bij aan de oplossing voor je kind. Een schoolverplichting aan inspectie is nu eenmaal niet het probleem van ouders, die hebben hun prioriteit bij hun (zieke) kind liggen. Wel, wordt het het probleem van ouders gemaakt. Het levert zelfs - zoals bij ons - bedreigingen op met uithuisplaatsing. Dat is géén Jeugdzorg en géén Passend Onderwijs leveren. Het is wel onderdeel van land beleid . Beleid dat eigen burgers al decennia schaadt zoals het directe welzijn van het kind, diens broertjes en zusjes, de vaders, de moeders, de opa's, de oma's, de ooms, de tantes, de neven en de nichten, vriendjes en vriendinnetjes. In het belang van ons kind ? NEE.

En NEE, de vraag is niet of ouders voldoen aan de opvoedingswensen van de Nederlandse Jeugdzorg, maar voldoet de Nederlandse Jeugdzorg aan de norm die ouders - hun opdrachtgevers - stellen om hun kind wel goed te helpen. Wij vinden als ouders van niet. En daarom hebben wij alle instanties de deur gewezen, haha. Gewoon omdat het kan. De ouders bepalen samen met hun kind !

welzijn kind =
ouders bepalen

recht op feiten = onderbouwing

actie nodig =
Proactief

Onderwijs boek van niet Passend Onderwijs. Met onderwijs boek met de titel Schoolveteraan boek, Survival van niet Passend Onderwijs geeft het gezin een boodschap af over welke gevolgen keuzes van school en ketenpartners te weeg brengen. Dit gecombineerd met visie, mindset, recht én communicatie, de expertise van de auteur en moeder van Schoolveteraan.#Schoolveteraan. Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs. In die zoektocht lopen ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vast. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.   Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijskveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan. onderwijs Boek Schoolveteraan en DE boodschap

Het boek Schoolveteraan is een schoolvoorbeeld van de harde realiteit in uitvoering van landelijk onderwijsbeleid. Dit onrecht gun je niemand.  In oorlog met je eigen Overheid is niet normaal. De Nederlandse burger verdient beter. Zoals wel win-win voor het welzijn voor je kind in het (Passend)Onderwijs.  Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie. En laat dat nu dé expertise zijn van de moeder van Schoolveteraan.