Behaalde resultaat van het Passend Onderwijs voor onze zieke zoon  ? 

(dis)respect menselijke en lichamelijke grenzen 

discriminatie op grond van ziekte artikel 1 grondwet 

 (talent)ontwikkeling ernstig  bedreigt door school 

 Financiële schade gezin door onderwijs in efficiency

impact door onkunde op maatschappij en economie

school bedreigt
directe welzijn thuis / gezin
 

Passend Onderwijs en het boek Schoolveteraan. Onderwijs boek. Het boek Schoolveteraan en Passend Onderwijs. In dit onderwijs boek staan diversen citaten. Zoals het citaat uit het boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs van de auteur Diana Stroeven. Ik gun het kinderen dat zij meer worden gewaardeerd om wie ze zijn in plaats van te moeten worden wat andere mensen voor hen hebben bedacht. Een basis en houvast geweldig, jezelf kunnen en mogen zijn onbetaalbaar

Ik gun het kinderen dat zij meer worden gewaardeerd om wie ze zijn in plaats van te moeten worden wat andere mensen voor hen hebben bedacht. Een basis en houvast geweldig, jezelf kunnen en mogen zijn onbetaalbaar  

nEE van ouders =
gewoon ... NO GO
 

DIANA STOEVEN MOEDER En debuterend  AUTEUR VAN BOEK SCHOOLVETERAAN

welzijn kind ?

ouders bepalen

boek ontwerp door
e
rik Roukens | gROOVE gRAPHICS

proactief schooljaar faciliteren = wel succesvol onderwijs

Levensvreugde, welzijn en communicatie draagt wel positief bij aan zelfvertrouwen kind

Boek Schoolveteraan ? Een boek over de realiteit van niet Passend Onderwijs en onrecht.  Een boek verrijkt met onderwijs visie, welzijn en communicatie die wel bijdraagt aan een positieve gamechanger voor kinderen. Sinds 6 september ook verkrijgbaar als E-book !!

Schoolveteraan. Een boek over het recht op passend onderwijs voor zieke kinderen. Nederland telt in 2023 maar liefst 20.000 kinderen die te maken hebben met Passend Onderwijs. Dat zijn er inmiddels 5.000 meer sinds wij het boek schreven. 

 

Chronisch ziek zijn en dan geen onderwijs krijgen? Jazeker. En het bizarre? Kinderen worden veelal door het onderwijs zelf - de scholen - thuiszitter gemaakt terwijl zij wel uw belastinggeld - het leerlinggeld - ontvangen. Het overkwam ook ons gezin, als één van de velen. En nee, daarmee voldoet het onderwijs en haar professionals niet aan de wet, en nee ook niet aan onze ouderlijke verwachting. Ja, als kind én ouders mag je voor de miljarden euro's die het onderwijs ons jaarlijks kost meer verwachten. Zoals kwaliteit, efficiency en wel gefaciliteerd worden.

 

Kijk, dat taken naar Gemeenten worden verlegd, is natuurlijk niet het probleem van ouders., dat wordt het nu wel gemaakt.  Wel of geen begeleiding vanuit zo'n beleidsbeslissing, of het uitblijven van kennis overdracht of sturing op juiste beleidsuitvoering mag natuurlijk nooit ten koste gaan van het welzijn van uw kind, of uw gezin. En ja, dat doet het in Nederland nu wel. En belangrijkste ? Het bezorgt mensen - juist kinderen -  nu onrecht. Onacceptabel vindt ons gezin.  

 

Schoolveteraan, is een schoolvoorbeeld van de harde realiteit voor kinderen die te maken krijgen met Passend Onderwijs : onrecht door onkunde. Een boek dat tevens gemixt is met visie, inzichten voor win-win, meer levensvreugde, positiviteit én communicatie. Gewoon, omdat dat ook een keuze is . Want ja, het kan wel degelijk anders !

Het handelsmerk en beeldmerk van het boek Schoolveteraan. Schoolveteraan is het boek over het waargebeurde verhaal over een Nederlands gezin en hun Survival met niet Passend Onderwijs. Schoolveteraan is een uitgave van Communicatie-expert.nl
ISBN nummer van boek Schoolveteraan 9789083154701. Onderwijs boek over Survival van niet Passend Onderwijs.

recht op familiegroepsplan staat voor zelfregie houden

De houdbaarheidsdatum van onderwijsbeleid is wat ons betreft verstreken. Het onderwijs en ketenpartners zoals Jeugdzorg staat ver van toegevoegde waarde bieden. Zij verzorgen nu puur een administratief verzuimalibi voor school. Waarom zou je daar als ouders voor je kind aan willen meewerken ? Het kost jouw kostbare tijd, zonder dat het bijdraagt aan de onderwijs oplossing of herstel van de gezondheid van je kind.  En dat kost ons dan miljarden euro's per jaar ? Wij doen van dat geld liever leuke dingen, en u ?

Een schoolverplichting aan Inspectie is niet het probleem van ouders, het wordt het door de school er wel van gemaakt. Ouders hebben hun prioriteit bij hun (zieke) kind en bezoeken van de eigen arts/specialist. Dat feit leverde ons zelfs bedreigingen op met uithuisplaatsing door Veilig Thuis. Dat, dat is géén Jeugdzorg en géén Passend Onderwijs leveren. En daarvoor wordt dan ook nog verwacht dat je betaalt ? Belachelijk !

En NEE, de vraag is niet of ouders voldoen aan de opvoedwensen van BV Nederland, het onderwijs of Jeugdzorg. Het gaat om de inhoud. Wordt er voldaan aan de normen van ouders, zodat het kind wel goed wordt geholpen. Is mijn gezin daar tevreden over ? Nee. 

Wilt u ook liever levensvreugde voor kinderen ? Voor hun broertjes en zusjes, de vaders, de moeders, de opa's, de oma's, de ooms, de tantes, de neven en de nichten, vriendjes en vriendinnetjes. Laat u vooral door het boek inspireren om juist zelf regie te houden over uw gezinsleven met uw recht op het familiegroepsplan, op het antwoord nee zeggen en vooral om uw oudelijke gezag te laten gelden in plaats van u te laten ondermijnen door het onderwijs en de ketenpartners. 

Boek Passend Onderwijs

Hoe wel ? 

Boek Schoolveteraan Realiteit van Passend Onderwijs | EBook nu ook verkrijgbaar