#Schoolveteraan. Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs. In die zoektocht lopen ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vast. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.   Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijskveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.schoolveteraan boek over niet passend onderwijs... en visie op onderwijs voor een positieve gamechanger

Boek Schoolveteraan over onderwijs. Wist je dat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en zij door onkunde over de mogelijkheden #thuiszittenblijvers worden gemaakt ? Van professionals mag je als kind én ouders wat verwachten en dat deden wij ook. Dat taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht, begeleiding van deze taken of borging van juiste uitvoering mag niet ten koste gaan van je kind, of u en ik als Nederlandse burger. Raad eens? Dat doet het wel ! Het boek Schoolveteraan, het schoolvoorbeeld van de harde realiteit: onrecht. Ons waargebeurde verhaal, gemixt met inzichten voor win-win en positiviteit. Gewoon omdat het kan. Hoe mooi is dat?  

passend onderwijs en behaalde Resultaat schoolveteraan

Recht op onderwijs afgenomen

Discriminatie op grond van ziekte is verboden

Onze grondwet artikel 1

#Uitsluiting
onveiligheid op school

Realiseren van
een onveilige schoolomgeving én onrechtmatig gebruik macht
.

#Trauma
rECHTEN-schending in onderwijs

Mensen- en kinderrechten schending door school en ketenpartners.

#Onacceptabel
vertrouwen in het onderwijs geschaad

School komt afspraken
niet na

Schoolvoorbeeld

#Schooltrauma
liefdevolle ouders steunen ?

Onderwijs uitvoering in verzuimbeleid =

Criminaliseren ouders en het
zieke kind !


#Kindtrauma
onderwijs
ONrecht &
in efficiency

Kostbare tijd van ouders en kind wordt verspild.


Jouw tijd
=
Hun geld

nEE van ouders =
gewoon ... NO GO

zorgplicht = faciliteren kind

meldcode = klopjacht ouder

Het handelsmerk en beeldmerk van het boek Schoolveteraan. Schoolveteraan is het boek over het waargebeurde verhaal over een Nederlands gezin en hun Survival met niet Passend Onderwijs. Schoolveteraan is een uitgave van Communicatie-expert.nlhoudbaarheidsdatum (onderwijs) beleid is verstreken

Wat ons is overkomen is onacceptabel. Ketenpartners zoals Jeugdzorg hebben geen toegevoegde waarde als je kind al onder medische begeleiding van een eigen arts/specialist staat, zo leert onze ervaring. Jeugdzorg is er gek genoeg voor het verzuimalibi voor de school. Waarom zou je daar als ouders voor je kind aan willen meewerken ? Het kost jouw tijd en draagt niets bij aan de oplossing voor je kind. Een schoolverplichting aan inspectie is nu eenmaal niet het probleem van ouders, die hebben hun prioriteit toch echt bij hun (zieke) kind liggen. Wel wordt het het probleem van ouders gemaakt. Het levert zelfs zoals bij ons bedreigingen op met uithuisplaatsing. Dat is geen #Jeugdzorg en geen Passend Onderwijs leveren. Het is onderdeel van #Staatsontvoeringen beleid. Dit landbeleid schaadt het welzijn van het kind, diens broertjes en zusjes, de vaders, de moeders, de opa's, de oma's, de ooms, de tantes, de neven en de nichten, vriendjes en vriendinnetjes.
In het belang van het kind ? NEE.

En NEE, de vraag is niet of ouders voldoen aan de opvoedingswensen van de Nederlandse Jeugdzorg, maar voldoet de Nederlandse Jeugdzorg wel aan de norm die ouders - hun opdrachtgevers - stellen om hun kind wel goed te helpen. Wij vinden als ouders van niet. #rechtopwelzijn.

welzijn kind =
ouders bepalen

recht op feiten = onderbouwing

actie nodig =
Proactief

onderwijs Boek Schoolveteraan | Survival van niet passend onderwijs
DE boodschap: #mindset #positievekeuzes #win-win
Onderwijs boek van niet Passend Onderwijs. Met onderwijs boek met de titel Schoolveteraan boek, Survival van niet Passend Onderwijs geeft het gezin een boodschap af over welke gevolgen keuzes van school en ketenpartners te weeg brengen. Dit gecombineerd met visie, mindset, recht én communicatie, de expertise van de auteur en moeder van Schoolveteraan.#Schoolveteraan. Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs. In die zoektocht lopen ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vast. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.   Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijskveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

Het boek Schoolveteraan is een schoolvoorbeeld van de harde realiteit in uitvoering van landelijk onderwijsbeleid. Dit onrecht gun je niemand.  In oorlog met je eigen Overheid is niet normaal. De Nederlandse burger verdient beter. Zoals wel win-win voor het welzijn voor hun kind in het (Passend)Onderwijs.  Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie. En laat dat nu dé expertise zijn van de moeder van Schoolveteraan.