Waarom boek schoolveteraan ?

Hier onder leest u de drijfveren van een gezin met een ziek kind om het boek te schrijven, verrijkt met de visie van de moeder.

Passend onderwijs ?

ons Kind weet te slagen joehoe... maar komt door onkunde met Passend Onderwijs door school en ketenpartners met lege handen te staan...

Een ziek kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde, opleiding weet te slagen op basis van wilskracht, discipline en zelfstudie.

Ziek zijn, slagen en dan toch een andere leerweg moeten volgen (uitstromen) door onkunde ? Jazeker.

Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, voortvloeiend uit nalatigheid van de school met zorgplicht.

En nee, er is ook door school niet voldaan aan het verplichte
Ontwikkel Perspectief Plan
(OPP).

Gevolg van deze keuze ?
Einde mooie schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar (school) trauma bij het kind.

schoolslaverij

door onkunde met passend onderwijs

Het boek Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil.


De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en de onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd.

Resultaat ?
Het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij.

Respectloos en onacceptabel vindt het gezin.

schoolveteraan

een schoolvoorbeeld

Het boek Schoolveteraan, ontwerp cover en logo door Erik Roukens, Groove Graphics. #Schoolveteraan is een handelsmerk van Communicatie-expert. Schoolveteraan logo is onderhevig aan beeldmerkrechten, copyright. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen wanneer u het beeldmerk Schoolveteraan wilt gebruiken. Zonder akkoord gaat u ermee akkoord dat u een factuur ontvangt voor het gebruik van het beeldmerk. De hoogte van het factuurbedrag is afhankelijk van uw het  mediumbereik. Het handelsmerk en beeldmerk van het boek Schoolveteraan. Schoolveteraan is het boek over het waargebeurde verhaal over een Nederlands gezin en hun Survival met niet Passend Onderwijs. Schoolveteraan is een uitgave van Communicatie-expert.nl


Met het boek Schoolveteraan willen wij als gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen hun keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als ons gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt.

Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

schaakmat

SCHOOLVETERAAN OVER HET SCHAAKMAT ZETTEN VAN EEN ziek KIND DOOR VOLWASSENEN

Het boek Schoolveteraan gaat over een ziek kind dat in plaats van hulp krijgt bij zijn onderwijsvraag, zijn versnelde schoolcarrière ziet worden beïndigd de school zelf en haar 'hulptroepen'.

In plaats van zich in het 'afvoerputje van het 'systeem' te laten drukken, besluit hij van school af te gaan. Dan maar niet in het gewenste 'systeem hokje' .

Hij kiest voor wel toekomst perspectief: ondernemerschap en zet zijn eigen bedrijf all3 op
Het boek Schoolveteraan wordt exclusief via 'zijn'
all3 verkocht.

Scan de QR code of klik er op.

Scan de Qr code en u komt automatisch in de webshop van all3 terecht voor de aankoop van het boek Schoolveteraan.

Of ga in het menu naar de link boek bestellen

Met het #Schoolveteraan boek, Survival van niet Passend Onderwijs geeft het gezin een boodschap af over welke gevolgen keuzes van school en ketenpartners te weeg brengen. Dit gecombineerd met visie, mindset, recht én communicatie, de expertise van de auteur en moeder van Schoolveteraan.#Schoolveteraan. Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs. In die zoektocht lopen ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vast. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.   Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijskveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

boodschap schoolveteraan

IN OORLOG MET JE
EIGEN OVERHEID = NIET NORMAAL

Wel kiezen :

# POSITIVEIT
#WINWIN
#mindset

steun elkaar. simpel. effectief. mooi