SCHOOLVETERAANDiana Stroeven, auteur van het nog te schrijven boek Schoolveteraan. Moeder van het chronisch zieke kind dat alles behalve geholpen werd door het Passend Onderwijs beleid in Almere. De ontstane gezinssituatie met het Passend Onderwijs in Almere maakte dat Diana Stroeven een missie en visie ontwikkelde met haar bedrijf Communicatie-expert. Dit wat het gezin is overkomen om te zetten in iets positiefs. Wel is Stroeven van mening dat wat het gezin is aangedaan vraagt om compensatie alsmede spelen hier overstijgende belangen van Nederlandse burgers.

Het boek schoolveteraan vertelt het verhaal van een Almeerse jongen die vanwege gezondheidsklachten te maken krijgt met het Passend Onderwijs in Almere. Een schokkend Nederlands verhaal hoe een chronisch ziek kind door de overkill of overload aan ondersteunende instanties (ketenpartners) juist alles behalve wordt geholpen en daarmee extra trauma's worden bezorgd. Behalve het kind zelf, worden de zelf met hun gezondheid kampende ouders meegezogen in de uitonderlijke dwangmatigheid van de ketenpartners, vanwege het uitblijven van een passende onderwijs oplossing voor hun kind, waarbij te volgen procedures ook hun trauma's bezorgen.

Kind en ouders gaan niet mee in het (onterecht) bedachte oplossing van het Passende Onderwijs voor het halen en brengen in een busje in een andere stad van hun kind, terwijl thuis zelftandig digitaalonderwijs de meest eenvoudigste oplossing is. Als klap op de vuurpijl worden zij als beschermende ouders - die het belang van hun kind en dat van zichzelf dienen - juist vals beschuldigd door Veilig Thuis Flevoland, welke leidt tot een waar schoolslavernij traject opgezet door Veilig Thuis Flevoland voor hun zieke zoon, opdat hij bedreigd en geintimeerd wordt door een mogelijk uit huisplaatsing. Enkel omdat de conclusie van de KNO-arts niet oplevert dat volgens de professionals in een hokje dient te passen en dat wat kind en ouders aangeven niet wordt gehoord. Veilig Thuis doet het schaden van het welzijn van hun kind en de gezondheid van de ouders af met een mening verschil waarvoor stappen zijn gezet.

RESULTAAT
Voortijdige beindiging van zijn veelbelovende schoolcarriere door het niet nakomen van mondelinge afspraken door school - die overigens bij wet ook juridisch geldig zijn - waarmee een enorme wanprestatie wordt geleverd door de schooldirectie t.o.v. een ziek kind (!) - en het schenden van kinder- en mensenrechten van kind én ouders. Deze gecreërde situatie van het Passend Onderwijs Beleid leidt er tevens toe dat de ouders vogelvrij worden verklaard door de batterij aan procedures die zwaarder wegen dan gebruik van gezond verstand van de professionals zelf of maar enige menselijke maat heeft.

De mogelijke dreiging van een uithuisplaatsing van Veilig Thuis gevoed door de wanpresetatie van de Almeerse school, die zelf jaren zorgplicht verzaakt, afspraken voor een overgang met een ziek kind niet nakomt en zelf niet meewerkt aan een eenvoudige oplossing: volgen van digitaal thuis onderwijs door een "haantje" van een teamleider die geen respect toont ten aanzien van de opvoeding en levensovertuiging van de ouders. (Zelfs niet als ouders om maar tot een oplossing te komen voor hun kind dit zelf willen betalen). Tel daarbij op een onbetrouwbare directeur die zijn hachje redden boven het belang van de leerling stelt en schoolveteraan is een feit. Lees ook de communicatie blog van Communicatie-expert over het stukje van schoolveteraan.

Schoolvetereaan is het verhaal over een driejarige zoektocht en tegenwerkingen van de betrokken professionals bij de tot standkoming van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan), die pijnlijk bloot legt dat Nederlandse kinderen juist gedupeerd worden door feiten die worden verdraaid in vastleggingen die het belang van de GGD/JGZ Almere voorop plaatst, terwijl ouders en kind alle medewerking verlenen tot de grens is bereikt. Vooral als de door ons kind aangegeven grens wordt getreden door deze professionals, is de maatvol. Ouders houden de rug recht en besluiten de aangedragen oplossingen van deze professionals - die hopeloos ouderwets zijn - en simpelweg niet in het belang van hun kind dient te stoppen en bepalen in samenspraak met hun kind hoe het wordt ingevuld. Voor wie wil snappen wat wij als gezin hebben doorgemaakt:  De Belastingtoeslagenaffaire van het (Passend) Onderwijs.

Schoolveteraan : omdat het gezin vindt dat wat hun is overkomen onacceptabel is en dit verder gaat dan het Nederlandse gezinsbelang alleen. Schoolveteraan, ook omdat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en deze misstanden onacceptabel zijn, juist bij deze kwetsbare minderheid. Vanwege dit beleid en deze mismatch met de praktijk stroomt Onderwijsconsulenten vol. Het gezin is dan ook vastberaden hun verhaal te vertellen, opdat er een verandering komt in deze wantrouwde opstelling die zich uit in Passend Onderwijs procedures naar de Nederlandse burger.

Schoolveteraan: vooral, om onze zoon te ondersteunen op weg naar zelfvertrouwen en als winnaar positief verder te gaan met zijn leven: all3.

Wist je dat het boek Schoolveteraan binnenkort al via de webshop van all3 te pre-orderen is?