SCHOOLVETERAAN: de Survival van (NIET) passend onderwijs

Het boek schoolveteraan wordt momenteel geschreven.

Het boek schoolveteraan vertelt de ervaring van een Almeers gezin met hun zoon, die het vanwege gezondheidsklachten niet lukt op de vastgestelde schooltijden van het Nederlandse schoolsysteem aan te sluiten in de les. Hij krijgt daardoor te maken met het (niet) Passend Onderwijs in Almere, die zelfs in tijden van digitalisering de nieuwe digitale oplossingen en kansen die dit biedt onbenut laten. Digitale oplossingen die het voor ons zieke kind wel mogelijk te maken op school aan te sluiten: zoals het door het ministerie van OCW goedgekeurde IVIO.

Digitaliserings kansen in passend onderwijs om kinderen juist wel te helpen

Een indrukwekkende Nederlandse ervaring, hoe het gebrek aan flexibele mogelijkheden van ketenpartners en het benut laten van innovatie in het reguliere onderwijs voor een chronisch ziek kind leidt tot geldverspilling door de overkill aan "ondersteunende instanties" (zoals o.a. JGZ Jeugdzorg en Passend Onderwijs). Het leidt tot trauma's, zonder een oplossing die wel aansluiting vindt. Kinderen ontwikkelen zich door innovatie razendsnel. Kinderen wel helpen ? Simpel. Gebruik maken van de innovatie die ondersteunt bij de opgelegde taak van de zorgplicht aan school en wel bieden van Passend Onderwijs in het belang van het kind wat bij ons niet werd gediend.

Oorzaak vastlopen gezin door instap ketenpartners en school

Behalve het kind zelf, worden ook wij als ouders - zelf kampend met enige gezondheidsissues - meegezogen in de uitzonderlijke dwangmatigheid van school en haar "ketenpartners" . Alleen de eigen kaders worden aangehouden, ondanks dat dat niet de oplossing is die door ons kind - en ons als ouders - wordt aangegeven. Het wordt aangehoord, maar er wordt niet geluisterd. Te volgen "eigen"procedures en meningen van Jeugdzorg/JGZ Almere/GGD Flevoland en Veilig Thuis worden verheven boven de wet (!) en bezorgen ook ons als werkende ouders een trauma. Vooral, omdat ondanks het opvolgen van alle regeltjes een Passend Onderwijs een oplossing voor ons kind uitblijft. Ons gezin loopt door de onkunde van deze "professionals " compleet vast. De eigen huisarts laat het ondanks de gezondheidkennis en - situatie van ons gezin compleet afweten, tot wij alarm slaan over deze situatie. Dan hebben wij gelukkig de huisarts achter ons staan.

Als de oplossing van Passend Onderwijs geen oplossing is voor je kind

Uit zelfbescherming, eigen behoud én gezond verstand liet ons inzien dat de nodige optie voor ons kind eenvoudig niet werd geboden. De oplossing voldeed simpelweg niet aan onze eisen en onze voorwaardes. Dit terwijl de kinderrechten en de wet door deze "professionals" keer op keer werd overtreden. Daarop besluiten wij als gezin niet mee te gaan in de (onterecht) bedachte oplossing van het (niet) Passend Onderwijs. De oplossing van Passend Onderwijs Almere ? Halen en brengen met een busje naar een andere stad waar hij onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding zou krijgen terwijl afstandonderwijs voor het oprapen ligt. Onder het mom dat ons kind wel fysiek (leerplichtwet) op school is. De Almeerse 'professionals' vinden dat ons kind nu niet voldoet aan wat ? Ziek = ziek . Het uitgangspunt als naar school gaan niet lukt dit per defintie aan de opvoeding ligt is echt een gedachte uit het jaar kruik.

Daarnaast wil school t.b.v. de onderwijstijd dat ons kind "therapie-uren" maakt, zodat de Onderwijsinspectie toestemming kan geven op zijn mindere aanwezigheid. Als ik jullie vertel, dat ons kind ondanks zijn ziekte al voor 4 examenvakken is geslaagd in zijn derde (!) leerjaar, dan mag het duidelijk zijn dat hij voor die onderwijstijd simpelweg gewoon al zou zijn vrijgesteld. Gezond verstand gebruiken is zo gek nog niet haha. Het is dus ronduit een giller dat school dit traject voorstelt, dat blaakt van de onkunde en minimaal van affiniteitsgebrek met de situatie van ons kind. Dit " wij-eisen-therapie-omdat-de-inspectie-dan-goedkeuring-geeft voorstel " is school belang, niet die van ons kind. Daar komt bij dat dit medisch simpelweg geen oplossing voor ons kind is, wat hij heeft is anatomisch bepaalt. Zijn probleem kent dan ook geen therapie, dus die bedachte constructie van Passend Onderwijs, Jeugdzorg en zijn school in Almere zijn pure onzin en is medisch nergens op gebaseerd. School geeft nu kennelijk ook al medisch advies om de onderwijstijd aan de inspectie te verantwoorden ? Over de onnodige geldverspilling van zo'n therapie niet in de laatste plaats... ons antwoord : NEE ! Wat ons kind nodig had was enkel een stukje flexibiliteit in schooltijden ondersteunt met Zoom, Teams of IVIO. Hoe moeilijk willen we het in het Onderwijs maken ? Het kan vele malen simpeler, dus wat houdt het onderwijsveld tegen het voor kinderen en ouders wel makkelijker te maken ? En niet onbelangrijk, als Nederlandse burger verwacht ik toch echt van mijn Belastinggelden meer kwaliteit van de professionals én wel een oplossing die het belang van mijn kind dient.

Schaakmat gezet : er is een oplossing, school weigert DEZE en frustreert daarmee leerplicht

Ons kind heeft bewezen i.v.m. behalen van zijn examens met (tijdelijke) thuis zelfstudie (bijna 70% van zijn studiejaar) ondanks zijn KNO problematiek, toch in staat te zijn om voor zijn versnelde groene vmbo opleiding met toegepaste biologie in zijn derde leerjaar te slagen. Ons kind en wij hadden dat verwacht, school was "flabbergasted". Dit ontkracht in zijn situatie dat hij - tegen het schoolsysteem in - fysieke aanwezigheid op school nodig heeft om te slagen. Met die ruimte laat hij zien wat wel mogelijk is, als is dat dan wellicht niet binnen de gebruikelijke overdag "schooluren". Gelukkig voor hem dat hij dus ondanks zijn ziekte wel slaagt zou je zeggen, toch ? Helemaal bij "maar vmbo-ers". Thuis zelftandig digitaal onderwijs - 2019 - de meest eenvoudigste oplossing voor ons zieke kind en met succes ! Ook sloot het aan op wat ons kind (16) zelf aangaf nodig te hebben - flexibiliteit vanwege ups-en downs in zijn "school functioneren" - om zo wel deels school te kunnen volgen. Echter bij het formaliseren ligt die keuzeoptie bij school en blijkt niet in het school belang, wel in het belang van ons kind. Dus logisch dat je als betrokken Almeerse groene school 'uit het niets ' deze oplossing afwijst. Immers de formele oplossing kost € 1.500,=, heet IVIO, en is er speciaal voor ondersteuning van zieke kinderen. Tja, en dat is nu kennelijk niet de bedoeling, waarom zou je daaraan als school willen meewerken zodat een kind wel mee kan doen in de les ? Tuurlijk zet je een kind dan schaakmat, klinkt compleet logisch toch ?

EEN Schoolvoorbeeld dat systeem niet aan onze verwachting voldoet of goed functioneert

Onze negatieve ervaring : de betrokken teamleider van school handelt onprofessioneel en heeft een ongezonde drang en dwang naar volledige grip en zicht op ons kind en gezin. Met zijn subjectiviteit i.p.v. zijn professionele objectiviteit, houdt hij deze eenvoudige optie voor passend onderwijs via afstandsonderwijs tegen. Zelfs, als wij als ouders om maar wel tot een oplossing te komen - na bijna twee jaar uitblijven van een OPP die gelieerd is aan de zorgplicht- dit zelf voor ons kind willen betalen. Ja, zelfs dan blijft alle medewerking van school/teamleider aan deze digitale oplossing uit. Tja, en als de directie en het schoolbestuur besluiten hierover niet met ons als ouders in gesprek te willen gaan, dan maakt school daarmee de situatie voor ons kind uitzichtloos en frustreert zijn situatie. Dat is gelijk een tegenvaller voor leerplicht, want school belemmert met het niet meewerken aan deze door osn kind gevraagde oplossing om te voldoen aan de school zorgplicht bewust de leergang van ons kind. En vervolgens wordt dit handelen op ons als ouders afgewenteld door inzet van ambtelijk misbruik, om de eigen onkunde te verbloemen met een Veilig Thuis melding.

Het wordt ons kind dus onmogelijk gemaakt om aan zijn leerplicht te voldoen, en daarmee ook om wel zijn volledige diploma van zijn versnelde opleiding te halen. Daarmee gaat de school aan haar taak en rol voorbij in de maatschappij : kinderen onderwijzen en ondersteunen op weg naar een diploma, bijvoorkeur hoog geschoold, ongeacht een chronische ziekte of niet. Dit maakt onze ervaring helemaal het schoolvoorbeeld van hoe het huidige schoolsysteem niet voldoet aan onze verwachting, maar ook aan de beschermende taak die de Staat heeft ten opzichte van haar inwoners, u, ik en onze kinderen. Een positieve verandering hierin is wat ons betreft pure noodzaak.

Complete escalatie : ziek kind komt alle afspraken na, schooldirectie laat hun AFSPRAAK na

De Almeerse (niet) Passend Onderwijs situatie escaleert compleet, als ons kind alle afspraken om over te gaan met zijn school wel nakomt door o.a. voor zijn examen te slagen, maar de schooldirectie de wettelijk overeengekomen afspraak nalaat. Wij als ouders gaan hulp zoeken om wel tot een constructieve oplossing voor ons kind te komen. Wij zijn helemaal klaar met de dedain en passieve houding van school. Wij willen wel ons kind echt helpen. School maakt zich drukker om de onderwijstijd en wat de inspectie vindt, dan het helpen van ons kind en aan de zorgplicht voldoen, wij zijn maar lastig. Lastig, omdat wij vragen om oplossingen die er wel zijn, maar waarop de school als taak niet bedacht is of haar medewerking weigert. Daarmee wordt een wanprestatie geleverd en wordt de eenvoud en zorgplicht nagelaten in het nadeel van ons kind. Onacceptabel.

Als bonus wordt de schoolcarrière van ons kind door school zelf vakkundig om zeep geholpen. Het kookpunt van ons gezin wordt daarmee bereikt. Alle rek is eruit, we worden als werkend en ziek gezin, overvraagt in onze beschikbare tijd zonder resultaat of een oplossing voor ons kind. Sterker nog, verantwoording aan de inspectie is een taak van school niet van ons als ouders. Ons kind wordt door dit handelen extra gedupeerd, want zijn versnelde opleiding wordt ondanks het slagen voor zijn examens toch beïndigd. Hoe dan ? Vanwege onkunde met dispensatieverlening ten koste van de opleiding van ons kind. Als stoppen geen optie is vanwege de leerplicht en ook nog blijkt dat anders al zijn examenresultaten verloren gaan, neemt niet school maar wij als ouders het initiatief om dit schooldecable om te buigen wat wel in het belang van ons kind is. Onze redder bij deze escalatie:  Onderwijsconsulenten

SCHOOLSLAVERNIJ door veilig thuis flevoland als bonus voor je zieke kind = discriminatie

Nog even voor de duidelijkheid, na die lange tekst van hier boven, haha. School werkt niet mee aan de oplossing, en vervolgens worden wij als liefdevolle en betrokken ouders procedureel nu ook nog eens door de onkunde van school onwettig beschuldigd van kindermisbruik en kindermishandeling ? Verrassing.. ding dong : Veilig Thuis Flevoland achter ons aan. Ik had de bedenkers van het Ministerie én de uitvoerders van deze procedures hoger ingeschat. Kennelijk wordt vergeten dat deze mensen door ons "soort" elke maand hun salaris gestort krijgen en ze er voor ons zijn in plaats van anders om ? Waarom plegen professionals ambtsmisbruik door dit laten gebeuren, als ze zelf weten dat de melding enkel procedureel is en niets van doen heeft met de daadwerkelijke melding ? Waar is dan je beroepseer, je professionaliteit en het staan als professional om wel kwaliteit te leveren zoals wel een oplossing? Als professional weet je toch ook dat een dergelijke inzet juist kind en ouders schaad en zo'n melding feitelijk onderbouwd moet worden i.p.v. uit het zlef niet meer weten ?

Met de "instap" van Veilig Thuis voelt zoonlief zich juist enorm bedreigd in zijn "veilig zijn", hij wordt maanden lang (!) geintimideerd door de mogelijke uithuisplaatsing van Veilig Thuis omdat ie ziek is : foei, foei .. ziek dat mag niet hoor.....
Hohoho, procedures zijn iets anders dan de wet en je rechten !

Onze zoon ging vanwege de dreiging van Veilig Thuis Flevoland, ondanks zijn ziekte, door deze initimidatie toch naar school . Dit zodat aan de verplichte en dwangmatige schoolgang wordt voldaan, ook al gaat dit ten koste van zijn gezondheid en zijn welzijn. Gesubsidieerd machtmisbruik.  Hij ervaart de directe bedreiging van Veilig Thuis als schoolslavernij... ziek zijn betekent dus discriminatie ?

Hij vindt het onbegrijpelijk dat dit in Nederland gebeurd. Onze zoon is clever en plaatst zelf zijn vraagtekens bij wat zijn ziekte en schoolgang van doen heeft met "zogenaamd kindermishandeling of kindermisbruik". Dit is pure dwang, schoolslavernij. En de enige die hem mentaal misbruiken en mishandelen zijn de organisaties die ervoor hem zouden moeten zijn... Daar hoef je niet voor (af)gestudeerd te zijn om te concluderen, dat heeft hij helaas goed gezien, ook deze minderjarige had dat snel door. Niets rechtvaardigd dit onwettige handelen en dat wordt dan ook nog eens door de Gemeente Almere gesubsidieerd... Dus dit is de (top)kwaliteit van de GI die geleverd wordt...?

Daarnaast ziet Veilig Thuis Flevoland het schaden van het welzijn van ons kind, en de gezondheid van ons als ouders, als een normale gang van zaken van hun organisatie handelen en is volgens hen zelf - management reactie manager Veilig Thuis Flevoland mevrouw F. van G - de aan hun opgelegde taak. Daarmee wordt door Veilig Thuis Flevoland over de wet en over rechten van ons gezin heen gestapt, wat ook nog eens getuigd van onbehoorlijk bestuur van deze dame.

Zo wordt onder toezicht van deze manager doodleuk tijdens een schooloverleg door de Veilig Thuis vertrouwensarts (!) aangeschoven die daarmee dik privacy- en mensenrechten schend. Zoals grondrecht, kinderrechten zoals artikel 2,2 - 3,1.- 3.2 - 3.3 - 4 - 5 - 6.2, 9.1, 12.1 en 2, 14.2, 15.1 en 2. Maar ook artikel 16 uit het EU verdrag en zorgvuldigheidsplichten vanuit de grondwet. Veilig Thuis Flevoland handelt op subjectiviteit zonder feiten, niet op waarheidsbevinding (!) om vervolgens rechten te schenden en ons kind te intimideren. Wij de ouders vinden dit onacceptabel. NIet alleen het naar ons toe schokkende wantrouwen zegt veel over deze organisatie, maar vooral de schade die zij zelf aan ons kind toebrengen. Wij zetten in op een positieve ombuiging voor ons gezin : van ons kind blijf je af !

Dus geen oplossing, kind een trauma, dus kent dit Nederlandse systeem enkel zelf gecreëerde verliezers. Zijn gezondheid en welzijn is extra schade aangebracht met het bewust forceren van een ziek kind.. en dat door een "onderzoekinstituut" die zich operationeel inmengt. Heel bijzonder zo'n schoolslavernij traject van Veilig Thuis, waarbij een ziek kind bewust zijn ziekte moet negeren en wordt geforceerd zijn eigen grenzen te overschrijden. Inzet van schoolslavernij om aan de leerplichtwet te voldoen, met de intimidatie en dreiging als hij het niet doet hij bij zijn ouders wordt weggehaald. Beschermen tegen vernedering als uitgangspunt en dit dan zelf toepassen op een minderjarig kind. Wat een helden en machtmisbruik op een minderjarige, wat een geweldige kwaliteit leveren jullie. Van harte gefeliciteerd Veilig Thuis Flevoland wat zullen jullie trots zijn op dit geweldige behaalde resultaat : een door jullie getraumatiseerd kind. Waar staat dit als jullie wettelijke taakomschrijving ? Wij horen het graag.

Kind getraumatiseerd omdat ie ziek is, grenzen aangeeft en bovenal school zelf de leerplicht en de oplossing frustreert en Veilig Thuis vervolgens met initimidatie schoolslavernij inzet. Werkelijk BI-ZAR en onmenselijk !

Het Nederlandse schoolsysteem creëert zo vele verliezers. Aangezien Martijn Sanders van het Ministerie van OCW, per 1 juni 2021 directeur Kansongelijkheid en Onderwijsondersteuning (voorheen kwartiermaker) vindt dat de situatie van onze Schoolveteraan enkel gestoeld is op
een mening verschil en onrecht door de Staat niet wordt erkent, hoogste tijd dat bottum-up wordt duidelijk gemaakt dat het tijd voor is voor een positieve gamechanger. De Nederlandse burger beter verdient. Wij gaan liever voor winnen voor ons kind ! Jij als ouder en echte professional toch ook ?


RESULTAAT BIJ ONS VAN HET (NIET) PASSENDE ONDERWIJS EN JEUGDZORG DOOR ONKUNDE IN ALMERE ?

Discriminatie op grond van de grondwet artikel 1 met onrecht tot gevolg ;
Creëeren van een onveilige schoolomgeving door onbetrouwbaarheid van directie en onrechtmatige inzet van machtsmiddelen om de eigen zin door te drijven ;
Overtreden van de grondwet en rechtenschending als bonus voor ons zieke kind o.a. door Veilig Thuis Flevoland ;
Vertrouwensbreuk door andere 'ketenprofessionals', die bij constatering uitstroom dit onrecht aan het kind gewoon laten gebeuren ;
Bijvangst Passend Onderwijs beïndiging unieke, groene versnelde opleiding van het kind en juist uitsluiting veroorzaakt ;
Als beloning voor zijn inzet en slagen voor (deel) examen uitstromen met trauma's door dit (niet) geleverde Passend Onderwijs "maatwerktraject " ;
Schenden van onze rechten en het criminaliseren van liefdevolle ouders o.b.v. subjectiviteit i.p.v. feiten. Onze misdaad? Een ziek kind ;
Verspilling publieke gelden door onkunde van JGZ en haar artsen. Gebrek aan kwaliteit zonder oplossing = pure onkunde ;
Ineffciency en oeverloos geklets en gesprekken zonder resultaat: pure tijdverspilling van ons kind (leerling) en ons als ouders .

Voor wie wil snappen wat ons kind en ons gezin is overkomen.. de huidige Belastingtoeslagenaffaire, maar dan van het (niet) Passend Onderwijs en de Jeugdzorg.  Lees ook de communicatie blog van Communicatie-expert over het stukje van schoolveteraan.
Helaas zijn wij één van de vele Nederlandse gezinnen, Den Haag weet het en laat toch dagelijks dit onrecht gebeuren in plaats van in te zetten op een win-win en hun kansen te benutten om scholen kwalitatief aan te sturen om dit onrecht te voorkomen. De Nederlandse burger verdient beter!

SCHOOLVETERAAN omDAT...

Het onacceptabel, wat ons - en vooral ons kind - is het Almeerse onderwijs is aangedaan. Zo ga je niet met mensen om in Nederland ;
Het opstellen van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) een handsvat is als het met school vastloopt als dit wordt nagelaten ;
Honderden ouders eveneens met hun zieke kind worden beschuldigd, zonder dat er een echte aanleiding toe is (puur procedureel) ;
Ouders bewust te maken dat zij samen met hun kind bepalen wat voor hun kind helpt als Passend Onderwijs oplossing. NEE is ook een optie als jullie vinden dat de geboden oplossing niet passend is. Gezondheid en belang van het kind voorop. Jij hebt de taak om het welbevinden van je kind te beschermen. Juist omdat je je handen en al agenda al vol genoeg hebt aan de zorg van je kind niet waar ?

GGD, Jeugdzorg of school overvragen (werkende) ouders in hun tijd, omdat zij zich moeten verantwoorden om de Onderwijsinspectie tevreden te houden. De verantwoording aan de inspectie is aan school en niet het probleem van ouders. Het wordt wel het probleem van ouders gemaakt, zoals bekend in het onderwijsveld. Verantwoording is waar verslaglegging van school, GGD en Jeugdzorg nu op gebaseerd is en dient niet de gezondheid of belang van je kind bij Passend Onderwijs of het belang van jou als ouders. Uitgaande dat de professionals beschikken over de juiste kwaliteiten mag je als ouders verwachten dat school aan de zorgplicht voldoet en jouw als ouders voor je kind wel een passende oplossing voorleggen. Ouders ken je rechten en bouw zelf een dossier op die de werkelijkheid en feiten weerlegd ! En betrek je huisarts erbij als het je teveel wordt. Het is jullie welzijn en belang, bescherm het goed.

Schoolveteraan, ook omdat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en deze onkunde bij de professionals onacceptabel is. Van professionals mag je als ouders wat verwachten. Dat taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht en begeleiding van deze taken mag niet ten koste van je kind gaan. Van de Gemeente mag je een proactievere houding verwachten i.p.v. dat dit kinderen extra gedupeerd en uitsluit. En wat denken deze ketenpartners en/of instanties in vredesnaam positief bij te dragen als je kind al onder medische begeleiding van een specialist loopt ? Onze ervaring: he-le-maal niets. Het welbevinden wordt er enkel mee geschaad.

Wel een win-win ? Zo kan het ook :
Zorgen maken, betekent niet dat zorgen ook waar zijn. ( feiten !)
Vertrouwen hebben dat het goed komt, er hoeft niet altijd iets mis te zijn.

Op naar een positieve verandering, dat deze wantrouwde opstelling en de procedures in het (niet) Passend Onderwijs en de "Jeugdzorg" in het belang van de Nederlandse kinderen worden aangepast en kinderen WEL helpt. Dat afgegeven signalen WEL effect hebben, ouders niet zonder feiten kunnen worden gecriminaliseerd vanwege een "verbeterde meldcode" die een 'professional' inzet. En het tij van deze minachtende, en vooral wantrouwende houding, richting de Nederlandse burger stopt. Help de burger wel met de Belastinggelden, dat is wat in ieder geval wat mijn gezin van jullie verwacht, omdat het kan.

Schoolveteraan: vooral, om onze zoon te ondersteunen op weg naar zelfvertrouwen die de onderwijs professionals vakkundig hebben afgebroken. Logisch dat Jeugdzorg geld te kort komt als je zo met je burgers omgaat en zelf de fysieke en mentale problemen bij kinderen creërt en het welbevinden van gezinnen afbreekt. Van opvoedinterventie naar hulp als een gezin aangeeft dit te willen. Gewoon omdat het kan.

Onze zoon: van gecreërde verliezer op naar een winnaar met zijn eigen bedrijf : groen en moestuin specialist  all3.

Wist je dat het boek Schoolveteraan omstreeks eind oktober te pre-orderen is ?


Schoolveteraan wordt geschreven door de moeder uit het gezin, Diana Stroeven.
Op haar bedrijfswebsite Communicatie-expert wordt ook naar Schoolveteraan verwezen.

Diana Stroeven, auteur van het nog te schrijven boek Schoolveteraan. Moeder van het chronisch zieke kind dat alles behalve geholpen werd door het Passend Onderwijs beleid in Almere. De ontstane gezinssituatie met het Passend Onderwijs in Almere maakte dat Diana Stroeven een missie en visie ontwikkelde met haar bedrijf Communicatie-expert. Dit wat het gezin is overkomen om te zetten in iets positiefs. Wel is Stroeven van mening dat wat het gezin is aangedaan vraagt om compensatie alsmede spelen hier overstijgende belangen van Nederlandse burgers.