SCHOOLVETERAAN: de Survival van (NIET) passend onderwijs

Het boek schoolveteraan wordt momenteel geschreven.

Het boek schoolveteraan vertelt de ervaring van een Almeers gezin met hun zoon, die het vanwege gezondheidsklachten niet lukt op de vastgestelde schooltijden van het Nederlandse schoolsysteem aan te sluiten in de les. Hij krijgt daardoor te maken met het (niet) Passende Onderwijs in Almere, die zelfs in tijden van digitalisering de nieuwe digitale oplossingen en kansen die dit biedt onbenut laten, die het voor ons zieke kind wel mogelijk te maken op school aan te sluiten. En dit zonder al te veel aanpassingen.

Digitaliserings kansen in passend onderwijs om kinderen juist wel te helpen

Een indrukwekkende Nederlandse ervaring, hoe het gebrek aan flexibiele mogelijkheden in het reguliere onderwijs voor een chronisch ziek kind door enorme geldverspillende, en overkill van ongevraagde en ondersteunende instanties (ketenpartners zoals o.a. JGZ Jeugdzorg en Passend Onderwijs) leidt tot trauma's, zonder dat er een door hen aangedragen oplossing aansluiting vindt op school. Door het niet meegaan met het digitaliseringstijdperk en de jeugd, wordt ons kind juist niet geholpen en wordt er niet aan de opgelegde taak van de zorgplicht en het bieden van Passend Onderwijs voldaan.

Oorzaak vastlopen gezin door instap ketenpartners en school

Behalve het kind zelf, worden ook wij als ouders - zelf kampend met enige gezondheidsissues - meegezogen in de uitzonderlijke dwangmatigheid van school en haar "ketenpartners" om een oplossing te zoeken binnen hun eigen kaders, ondanks dat dat niet de oplossing is die door ons kind - en ons als ouders - wordt aangegeven. Het wordt aangehoord, maar er wordt niet geluisterd. Te volgen "eigen"procedures en meningen van Jeugdzorg/JGZ Almere/GGD Flevoland en Veilig Thuis worden verheven boven de wet (!) en bezorgen ook ons als werkende ouders een trauma. Vooral, omdat ondanks het opvolgen van alle regeltjes een Passend Onderwijs oplossing voor ons kind uitblijft. Ons gezin loopt door de onkunde van deze "professionals " compleet vast. De eigen huisarts laat het ondanks de gezondheidkennis en - situatie van ons gezin compleet afweten, tot wij alarm slaan over deze situatie.

Als de oplossing van Passend Onderwijs geen oplossing is voor je kind

Op de rem staan uit zelfbescherming, eigen behoud én gezond verstand liet ons inzien dat de nodige optie voor ons kind eenvoudig niet werd geboden. Het voldeed simpelweg niet aan onze eisen en onze voorwaardes. Dit terwijl de kinderrechten en de wet door deze "professionals" keer op keer werd overtreden. Daarop besluiten wij als gezin niet mee te gaan in de (onterecht) bedachte oplossing van het (niet) Passende Onderwijs. De oplossing van Passend Onderwijs Almere ? Halen en brengen met een busje in een andere stad waar hij onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding zou krijgen. Onder het mom dat ons kind wel fysiek school (leerplichtwet) op school is en gekneed wordt tot iets waaraan je als (ziek) kind kennelijk volgens deze Almeerse 'professionals' nu niet voldoet ? Door het bestaan van dit soort "opvang" is er dus per defintie het uitgangspunt dat als je niet gewoon naar school gaat het aan de opvoeding ligt. Het moet niet gekker worden, ziek = ziek.

Daarnaast wil school t.b.v. de onderwijstijd dat ons kind "therapie-uren" maakt, zodat de Onderwijsinspectie toestemming kan geven op zijn mindere aanwezigheid. Als ik jullie vertel, dat ons kind ondanks zijn ziekte al voor 4 examenvakken is geslaagd in zijn derde (!) leerjaar, dan mag het duidelijk zijn dat hij voor die onderwijstijd simpelweg gewoon al zou zijn vrijgesteld. Gezond verstand gebruiken is zo gek nog niet haha. Het is dus ronduit een giller dat school dit traject voorstelt, dat blaakt van de onkunde en minimaal van affiniteitsgebrek met de situatie van ons kind. Dit " wij-eisen-therapie-omdat-de-inspectie-dan-goedkeuring-geeft voorstel " is school belang, niet die van ons kind. Daar komt bij dat dit medisch simpelweg geen oplossing voor ons kind is, wat hij heeft is anatomisch bepaalt. Zijn probleem kent dan ook geen therapie, dus die bedachte constructie van Passend Onderwijs, Jeugdzorg en zijn school in Almere zijn pure onzin en is medisch nergens op gebaseerd. School geeft nu kennelijk ook al medisch advies om de onderwijstijd aan de inspectie te verantwoorden ? Over de onnodige geldverspilling van zo'n therapie niet in de laatste plaats... Dus ons antwoord : NEE ! Wat ons kind nodig had was enkel een stukje flexibiliteit in schooltijden ondersteunt met Zoom, Teams of IVIO. Hoe moeilijk willen we het in het Onderwijs maken ? Het kan vele malen simpeler, dus wat houdt het onderwijsveld tegen het voor kinderen en ouders wel makkelijker te maken ?

Schaakmat gezet : er is een oplossing, school weigert DEZE en frustreert daarmee leerplicht

Ons kind heeft bewezen met tijdelijke thuis zelfstudie (bijna 70% van zijn studiejaar) ondanks zijn KNO problematiek, toch in staat te zijn om voor zijn versnelde groene vmbo opleiding met toegepaste biologie in zijn derde leerjaar voor zijn examenvakken te slagen. Boven verwachting. Dit ontkracht in zijn situatie dat hij - tegen het schoolsysteem in - fysieke aanwezigheid op school nodig heeft om te slagen. Met die ruimte laat hij zien wat wel mogelijk is, als is dat dan wellicht niet binnen de gebruikelijke "schooluren". Gelukkig voor hem dat hij dus ondanks zijn ziekte wel slaagt zou je zeggen, toch ? Helemaal bij "maar vmbo-ers". Thuis zelftandig digitaal onderwijs - 2019 - de meest eenvoudigste oplossing voor ons zieke kind en met succes ! Ook sloot het aan op wat ons kind (16) zelf aangaf nodig te hebben - flexibiliteit vanwege ups-en downs in zijn "school functioneren" - om zowel deels school te kunnen volgen. Echter bij het formaliseren ligt die keuzeoptie bij school en blijkt niet in het school belang, wel in het belang van ons kind. Dus logisch dat je als betrokken Almeerse groene school 'uit het niets ' deze oplossing afwijst. Immers de formele oplossing kost € 1.500,=, heet IVIO, is er speciaal voor ondersteuning van zieke kinderen. Tja, en dat is nu kennelijk niet de bedoeling, waarom zou je daaraan als school willen meewerken zodat een kind wel mee kan doen in de les ? Tuurlijk zet je een kind dan schaakmat, klinkt logisch.

EEN Schoolvoorbeeld dat systeem niet aan onze verwachting voldoet of goed functioneert

Onze negatieve ervaring : de betrokken teamleider van school handelt onprofessioneel en heeft een ongezonde drang en dwang naar volledige grip en zicht op ons gezin en kind. Met zijn subjectiviteit i.p.v. zijn professionele objectiviteit, houdt hij deze eenvoudige optie van afstandsonderwijs volgen tegen. Zelfs, als wij als ouders om maar wel tot een oplossing te komen - na bijna twee jaar uitblijven van een OPP - dit zelf voor ons kind willen betalen, blijft alle medewerking van school/teamleider aan deze digitale oplossing uit. Tja, en als de directie en het schoolbestuur besluiten hierover niet met ons als ouders in gesprek te willen gaan, dan maakt school daarmee de situatie voor ons kind uitzichtloos en frustreert zijn situatie. Dat is gelijk een tegenvaller voor leerplicht, want school belemmert met het niet meewerken aan een oplossing bewust de leergang van ons kind tegen - om deze op ons als ouders af te wentelen - door inzet van ambtelijk misbruik en dit te verbloemen met een Veilig Thuis melding.

Het wordt ons kind dus onmogelijk gemaakt om aan zijn leerplicht te voldoen, en daarmee ook om wel zijn volledige diploma van zijn versnelde opleiding te halen. Daarmee gaat de school aan haar taak en rol voorbij in de maatschappij : kinderen ondersteunen op weg naar een diploma, liefst zo hoog mogelijk geschoold, ongeacht een chronische ziekte of niet. En als klap op de vuurpijl mogen wij als ouders vervolgens door dit onwettige handelen op het "matje" moet komen. Dit maakt onze ervaring helemaal het schoolvoorbeeld van hoe het huidige schoolsysteem niet voldoet aan onze verwachting, maar ook aan de beschermende taak die de Staat heeft ten opzichte van haar inwoners, u, ik en onze kinderen. Een positieve verandering hierin is wat ons betreft pure noodzaak.

Complete escalatie : ziek kind komt alle afspraken na, schooldirectie laat hun deel na

De Almeerse (niet) Passend Onderwijs situatie escaleert compleet, als ons kind alle afspraken om over te gaan met zijn school wel nakomt door o.a. voor zijn examen te slagen, maar de schooldirectie dit nalaat. Wij als ouders gaan hulp zoeken om wel tot een constructieve oplossing voor ons kind te komen en zijn helemaal klaar met de dedaine en passieve houding van school. Wij willen wel ons kind echt helpen. School maakt zich drukker om de onderwijstijd en wat de inspectie vindt, dan het helpen van ons kind, wij zijn maar lastig. Lastig, omdat wij vragen om oplossingen die er wel zijn, maar waarop de school als taak niet bedacht is. Daarmee wordt een wanprestatie geleverd en wordt de eenvoud nagelaten in het nadeel van ons kind en is zijn belang niet gediend. Onacceptabel.

Voldoen aan Onderwijsinspectie regels worden boven belang van het kind en ons gezin geplaatst. Als bonus wordt de schoolcarrière van ons kind door school zelf vakkundig om zeep geholpen. Het kookpunt van ons gezin wordt daarmee bereikt. Alle rek is eruit, we worden als werkend en ziek gezin, overvraagd in onze beschikbare tijd zonder resultaat of een oplossing voor ons kind. Sterker nog, verantwoording aan de inspectie is een taak van school niet van ons als ouders. Ons kind wordt door dit handelen extra gedupeerd, want zijn versnelde opleiding wordt ondanks het slagen voor zijn examens toch beïndigd. Hoe dan ? Vanwege onkunde met dispensatieverlening ten koste van de opleiding van ons kind. Als stoppen geen optie is vanwege de leerplicht en ook nog blijkt dat anders examenresultaten verloren gaan, neemt niet school maar wij als ouders het initiatief om dit schooldecable om te buigen wat wel in het belang van ons kind is. Onze redder bij deze escalatie:  Onderwijsconsulenten

SCHOOLSLAVERNIJ door veilig thuis flevoland als bonus voor je zieke kind = discriminatie

Nog even voor de duidelijkheid, na die lange tekst van hier boven, haha. School werkt niet mee aan de oplossing, en vervolgens worden wij als liefdevolle en betrokken ouders procedureel nu ook nog eens onwettig beschuldigd van kindermisbruik en kindermishandeling ? Verrassing.. ding dong : Veilig Thuis Flevoland achter ons aan. Van welke planeet komen de bedenkers of 1:1 uitvoerders van deze procedures joh, dit kan niet waar zijn... Wordt voor het gemak even vergeten dat deze mensen door ons "soort" elke maand hun salaris gestort krijgen en ze er voor ons zijn in plaats van anders om ?

Met de "instap" van Veilig Thuis voelt zoonlief zich juist enorm bedreigd in zijn "veilig zijn", hij wordt maanden lang (!) geintimideerd door de mogelijke uit huisplaatsing van Veilig Thuis omdat ie ziek is : foei, foei .. ziek dat mag niet hoor.....
Hohoho, procedures is iets anders dan de wet en je rechten!

Onze zoon gaat vanwege de dreiging van Veilig Thuis Flevoland, ondanks zijn ziekte door deze initimidatie toch naar school . DIt zodat aan de verplichte en dwangmatige schoolgang wordt voldaan, ook al gaat dit ten koste van zijn gezondheid en zijn welzijn. Gesubsidieerd machtmisbruik.  Hij ervaart de directe bedreiging van Veilig Thuis als schoolslavernij... ziek zijn betekent discriminatie ?

Hij vindt het onbegrijpelijk dat dit in Nederland gebeurd. Onze zoon is clever en plaatst zelf zijn vraagtekens bij wat zijn ziekte en schoolgang van doen heeft met "zogenaamd kindermishandeling of kindermisbruik". Dit is pure dwang, schoolslavernij. En de enige die hem mentaal misbruiken en mishandelen zijn de organisaties die ervoor hem zouden moeten zijn... Daar hoef je niet voor (af)gestudeerd te zijn om te concluderen, dat heeft hij helaas goed gezien, ook deze minderjarige heeft dat door. Niets rechtvaardigd dit onwettige handelen en dat wordt dan ook nog eens door de Gemeente Almere gesubsidieerd...

Daarnaast ziet Veilig Thuis Flevoland het schaden van het welzijn van ons kind, en de gezondheid van ons als ouders, als een normale gang van zaken van hun organisatie handelen en is volgens hen zelf - management reactie manager Veilig Thuis Flevoland mevrouw F.van G - de aan hun opgelegde taak. Daarmee wordt door Veilig Thuis Flevoland over de wet en over rechten van ons gezin heen gestapt, wat ook nog eens getuigd van onbehoorlijk bestuur van deze dame.

Zo wordt er ook doodleuk tijdens een schooloverleg door de Veilig Thuis vertrouwensarts (!) aangeschoven die daarmee dik privacy- en mensenrechten schend. Zoals grondrecht, kinderrechten zoals artikel 2,2 - 3,1.- 3.2 - 3.3 - 4 - 5 - 6.2, 9.1, 12.1 en 2, 14.2, 15.1 en 2. Maar ook artikel 16 uit het EU verdrag en zorgvuldigheidsplichten vanuit de grondwet. Veilig Thuis Flevoland handelt op subjectiviteit zonder feiten, niet op waarheidsbevinding (!) en intimideert ons kind. Wij zijn als ouders tot de vijand verklaart, zonder enig aantoonbaar feit en zonder enige onderbouwing. Dit naar ons toe schokkende wantrouwen zegt veel over deze organisatie. Wij vinden dit onacceptabel en daar nemen wij geen genoegen mee. Wij zetten in op een positieve ombuiging voor ons gezin : van ons kind blijf je af !

Dus geen oplossing, kind een trauma, dus kent dit Nederlandse systeem enkel zelf gecreëerde verliezers. Zijn gezondheid en welzijn is extra schade aangebracht met het bewust forceren van een ziek kind.. en dat door een "onderzoekinstituut" die zich operationeel inmengt. Heel bijzonder zo'n schoolslavernij traject, waarbij een ziek kind bewust zijn ziekte moet negeren. Die wordt geforceerd zijn eigen grenzen te overschrijden om aan de leerplichtwet te voldoen, met de intimidatie en dreiging als hij het niet doet hij bij zijn ouders wordt weggehaald. Beschermen tegen vernedering als uitgangspunt en dit dan zelf toepassen op een minderjarig kind. Wat een helden en machtmisbruik op een minderjarige. Van harte gefeliciteerd Veilig Thuis Flevoland, we hopen dat jullie trots zijn op dit geweldige behaalde resultaat : een door jullie getraumatiseerd kind.

Getraumatiseerd omdat ie ziek is, grenzen aangeeft en bovenal school zelf de leerplicht en de oplossing frustreert en Veilig Thuis vervolgens met initimidatie schoolslavernij inzet. Werkelijk BI-ZAR en onmenselijk !

Het Nederlandse schoolsysteem creëert zo vele verliezers. Aangezien Martijn Sanders van het Ministerie van OCW, per 1 juni 2021 directeur Kansongelijkheid en Onderwijsondersteuning (voorheen kwartiermaker) vindt dat de situatie van onze Schoolveteraan enkel gestoeld is op
een mening verschil en onrecht door de Staat niet wordt erkent, hoogste tijd dat bottum-up wordt duidelijk gemaakt dat het tijd voor is voor een positieve gamechanger. De Nederlandse burger beter verdient. Wij gaan liever voor winnen voor ons kind ! Jij toch ook ?


RESULTAAT BIJ ONS VAN HET (NIET) PASSENDE ONDERWIJS EN JEUGDZORG DOOR ONKUNDE IN ALMERE ?

Discriminatie en onrecht ;
Creëeren van een onveilige schoolomgeving door onbetrouwbaarheid van directie en inzet machtsmiddellen om eigen zin door te drijven ;
Overtreden van de grondwet en rechtenschending als bonus voor ons zieke kind door Veilig Thuis Flevoland ;
Vertrouwensbreuk aangebracht door andere 'professionals' die onrecht aan het kind gewoon laten gebeuren ;
Bijvangst Passend Onderwijs beïndiging unieke, groene versnelde opleiding van het kind en juist uitsluiting veroorzaakt ;
Als beloning voor zijn inzet extra trauma's door het speciale (niet) geleverde Passend Onderwijs "maatwerktraject " ;
Schenden van rechten en het criminaliseren van ouders o.b.v. subjectiviteit i.p.v. feiten ;
Verspilling publieke gelden door overkill aan JGZ medewerkers en - artsen op dezelfde leerling, zonder oplossing = pure onkunde ;
Ineffciency en oeverloos geklets zonder resultaat: pure tijdverspilling van ons kind (leerling) en ons als ouders .

Voor wie wil snappen wat ons kind en ons gezin is overkomen.. de huidige Belastingtoeslagenaffaire, maar dan van het (niet) Passende Onderwijs en de Jeugdzorg.  Lees ook de communicatie blog van Communicatie-expert over het stukje van schoolveteraan.
Helaas zijn wij één van de vele Nederlandse gezinnen, Den Haag weet het en laat toch dagelijks dit onrecht gebeuren in plaats van in te zetten op een win-win en scholen aan te sturen.

SCHOOLVETERAAN omDAT...

Het onacceptabel, wat ons - en vooral ons kind - is het Almeerse onderwijs is aangedaan. Zo ga je niet met mensen om in Nederland ;
Het opstellen van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) een handsvat is als het met school vastloopt als dit wordt nagelaten ;
Honderden ouders eveneens met hun zieke kind worden beschuldigd, zonder dat er een echte aanleiding toe is (puur procedureel) ;
Ouders bewust te maken dat zij samen met hun kind bepalen wat voor hun kind helpt als Passend Onderwijs oplossing. Gezondheid en belang van het kind voorop. Niet hoe de GGD, Jeugdzorg of school het wil. Of hoe zij het moeten doen om aan de leerplichtwet te voldoen en de Onderwijsinspectie tevreden te houden. Niet ouders of kind dwingen, omdat zij aan hun verantwoording moeten voldoen. Dat is hun zorg, jouw kind is jouw zorg. Dat is waar verslaglegging nu op gebaseerd is, ouders ken je rechten en bouw zelf een dossier op die de werkelijkheid en feiten weerlegd !

Schoolveteraan, ook omdat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en deze onkunde bij de professionals onacceptabel is.
Taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht en begeleiding van deze taken. Boodschap: Succes, zoek het maar uit zieke kinderen van Nederland en juist die houding maakt dat kinderen extra gedupeerd en uitgesloten worden. Dit terwijl ouders op het hakblok worden gelegd als schuldige voor iets dat er niet is. Ziek = ziek... En wat denken deze instanties in vredesnaam positief bij te dragen als je kind al onder medische begeleiding van een specialist loopt ? Onze ervaring: he-le-maal niets.

Zo kan het ook :
Zorgen maken, betekent niet dat zorgen ook waar zijn. ( feiten !)
Vertrouwen hebben dat het goed komt, er hoeft niet altijd iets mis te zijn.

Op naar een positieve verandering, dat deze wantrouwde opstelling en de procedures in het (niet) Passende Onderwijs en de "Jeugdzorg" in het belang van de Nederlandse kinderen worden aangepast en kinderen WEL helpt. Dat afgegeven signalen WEL effect hebben, ouders niet zonder feiten kunnen worden gecriminaliseerd. En het tij van deze minachtende en vooral wantrouwende houding richting de Nederlandse burger stopt. Help de burger wel met de Belastinggelden, dat is wat in ieder geval wat mijn gezin van jullie verwacht.

Schoolveteraan: vooral, om onze zoon te ondersteunen op weg naar zelfvertrouwen die de onderwijs professionals vakkundig hebben afgebroken. Logisch dat Jeugdzorg geld te kort komt als je zo met je burgers omgaat en zelf de fysieke en mentale problemen bij kideren creërt.

Onze zoon: van gecreërde verliezer op naar een winnaar met zijn eigen bedrijf groen en moestuin specialist  all3.

Wist je dat het boek Schoolveteraan omstreeks eind oktober te pre-orderen is ?


Schoolveteraan wordt geschreven door de moeder uit het gezin, Diana Stroeven.
Op haar bedrijfswebsite Communicatie-expert wordt ook naar Schoolveteraan verwezen.

Diana Stroeven, auteur van het nog te schrijven boek Schoolveteraan. Moeder van het chronisch zieke kind dat alles behalve geholpen werd door het Passend Onderwijs beleid in Almere. De ontstane gezinssituatie met het Passend Onderwijs in Almere maakte dat Diana Stroeven een missie en visie ontwikkelde met haar bedrijf Communicatie-expert. Dit wat het gezin is overkomen om te zetten in iets positiefs. Wel is Stroeven van mening dat wat het gezin is aangedaan vraagt om compensatie alsmede spelen hier overstijgende belangen van Nederlandse burgers.