Het boek schoolveteraan wordt momenteel geschreven en vertelt de ervaringen van een Almeers gezin met het Passend Onderwi0js.. Ontwerp van de Schoolveteraan cover: Erik Roukens, Groove Graphics.

SCHOOLVETERAAN : BOEK OVER DE SURVIVAL VAN (NIET) PASSEND ONDERWIJS

Het boek Schoolveteraan wordt momenteel nog geschreven en vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een Almeers gezin over hun zoektocht naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen.
Gevolg: onrecht door onkunde.


PASSEND ONDERWIJS KIND SLAAGT MAAR MOET TOCH UITSTROMEN DOOR ONKUNDE PASSEND ONDERWIJS

Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde, groene vmbo opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch moeten uitstromen door onkunde en het niet nakomen van gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs alsook het ontbreken van een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). Het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, voortvloeiend uit nalatigheid van de school met zorgplicht met als gevolg einde mooie schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar (school) trauma bij het kind.

OPVOEDDRIFT EN CONTROLEDWANG VAN SCHOOL LEVERT ONS KIND DOOR DE ONKUNDE MET PASSEND ONDERWIJS EEN SCHOOLSLAVERNIJ TRAJECT OP

Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van school, met ongezonde opvoedinterventie en controle drang op het kind, het ambt misbruikt en de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing - beschuldigt van kindermishandeling en –misbruik. De door school gekozen procedure dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en de onkunde met het Passend Onderwijs. Door hooghartigheid van school en ketenpartners worden persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd, waardoor het kind juist wordt gedupeerd. Onacceptabel.

het boek schoolveteraan als schoolvoorbeeld en boodschap naar het onderwijsveld en aan andere oudersHet boek Schoolveteraan, ontwerp cover en logo door Erik Roukens, Groove Graphics.

Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het onderwijsveld en laten zien welke gevolgen hun keuzes teweegbrengen. Ook drukt Schoolveteraan het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden en vaker NEE te zeggen totdat er wel een win-win is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, begrip, (keuze)acceptatie en communicatie… de expertise van de auteur: Diana Stroeven.


schoolveteraan over het Schaakmat zetten van een kind door volwassenen

Het boek Schoolveteraan gaat over Dylano Stroeven, zijn persoonlijke ervaringen met Passend Onderwijs en hoe hij als zelfstandig ondernemer door toe doen van het Nederlandse onderwijs in plaats van zich weg te laten moffelen heeft ingezet om voor zichzelf wel een positieve toekomst mogelijk te maken met zijn eigen groen - en moestuin bedrijf all3.

all3, groen en moestuin specialist Almere. Naast het verzorgen van de aanleg van moestuin en moestuin onderhoud, inhuren van groene klussen in uw tuin zoals onkruid verwijderen, aanleggen van een voedselbos of ondersteuning bij andere groene projecten waarbij extra handen welkom zijn, kunt u bij groen en moestuin specialist all3 ook terecht voor moestuin artikelen :  Diverse (moestuin) bloemen, groente zaden, fruit zaden en kruiden zaden. Daarnaast bieden wij een veelvoorkomend assortiment aan uien zaden, plantuien en (poot)aardappelen welke voor de meeste moestuinder in hun behoefte volstaat. Speciale wensen kunnen wij op aanvraag leveren.  Nog even handig om te weten. all3 hanteert € 7,50 aan verzendkosten. Bij afname van 5 zaadzakjes van het zelfde soort zaad (veelal jaren houdbaar) ontvangt u 10% korting.  Nieuw in ons assortiment zijn de diverse elektrische tuingereedschappen zoals o.a. een 40 volt accu kettingzaag machine van Henx , 40 volt accu bladblazer , een Henx 40 volt accu grastrimmer met enkel greep en bijbehorende batterijen / accu's zoals 40 volt accu 2,5 ah, 5ah 40 volt batterij en 7,5 ah 40 volt accu batterij . Heeft u al een Henx accu of snel oplader dan hoeft u deze accu's niet extra aan te schaffen bij de aankoop van een ander elektrisch tuinapparaat. Henx is een innovatief merk én hoogwaardige fabrikant van wereldwijd tuingereedschap.  Voor bedrijven en overheden die aan de CO2 prestatieladder willen voldoen (SKAO) biedt all3 ook biologische zaden. Deze biologische zaden zijn Skal gecertificeerd NL-BIO-01 en op aanvraag leverbaar. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen via de contactpagina.  Maar ook voor handige tuinartikelen en accessoires zoals een kweektunnel pvc doek, kweekkas met 4 etages, takkenschaar en snoeischarenset, oogstschaar of rvs zaden opbergkistje kunt u bij all3 terecht.  all3 heeft ook een speciale pagina voor u met moestuin informatie met zaaien of moestuin tips
RESULTAAT BIJ ONS VAN HET (NIET) PASSENDE ONDERWIJS EN JEUGDZORG DOOR ONKUNDE IN ALMERE ?

Discriminatie op grond van de grondwet artikel 1 met onrecht tot gevolg ;
Creëeren van een onveilige schoolomgeving door onbetrouwbaarheid van directie en onrechtmatige inzet van machtsmiddelen om de eigen zin door te drijven ;
Overtreden van de grondwet en rechtenschending als bonus voor ons zieke kind o.a. door Veilig Thuis Flevoland ;
Vertrouwensbreuk door andere 'ketenprofessionals', die bij constatering het uitstroom onrecht aan het kind gewoon laten gebeuren ;
Bijvangst Passend Onderwijs beïndiging unieke, groene versnelde opleiding van het kind die juist uitsluiting veroorzaakt ;
Als beloning voor zijn inzet en slagen voor (deel) examen uitstromen met trauma's door dit (niet) geleverde Passend Onderwijs "maatwerktraject " ;
Schenden van onze rechten en het criminaliseren van liefdevolle ouders o.b.v. subjectiviteit i.p.v. feiten. Onze misdaad? Een ziek kind ;
Verspilling publieke gelden door onkunde van JGZ en haar artsen. Gebrek aan kwaliteit zonder oplossing = pure onkunde ;
Ineffciency en oeverloos geklets en gesprekken zonder resultaat: pure tijdverspilling van ons kind (leerling) en ons als ouders .

Voor wie wil snappen wat ons kind en ons gezin is overkomen.. de huidige Belastingtoeslagenaffaire, maar dan van het (niet) Passend Onderwijs en de Jeugdzorg. Helaas zijn wij één van de vele Nederlandse gezinnen, Den Haag weet het en laat toch dagelijks dit onrecht gebeuren in plaats van in te zetten op een win-win en hun kansen te benutten om scholen kwalitatief aan te sturen om dit onrecht te voorkomen. De Nederlandse burger verdient beter!

het boek SCHOOLVETERAAN als boodschap dat er iets anders wordt verwacht... kom maar door met dat maatschappelijke debat :

Het is onacceptabel, wat ons - en vooral ons kind - is het Almeerse onderwijs is aangedaan. Zo ga je niet met mensen om in Nederland ;
Het opstellen van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) is een zorgplicht van school, regel het dan ook ;
Honderden ouders eveneens met hun zieke kind puur procedureel worden beschuldigd zonder echte aanleiding, resultaat verbeterde meldcode ;
Ouders bewust te maken dat zij samen met hun kind bepalen wat voor hun kind helpt als Passend Onderwijs oplossing. NEE is ook een optie als jullie vinden dat de geboden oplossing niet passend is. Gezondheid en belang van het kind voorop. Jij hebt de taak om het welbevinden van je kind te beschermen. Juist omdat je je handen en al agenda al vol genoeg hebt aan de zorg van je kind niet waar ?

GGD, Jeugdzorg of school overvragen (werkende) ouders in hun tijd, omdat zij zich moeten verantwoorden om de Onderwijsinspectie tevreden te houden. De verantwoording aan de inspectie is aan school en niet het probleem van ouders. Het wordt wel het probleem van ouders gemaakt, zoals bekend in het onderwijsveld. Verantwoording is waar verslaglegging van school, GGD en Jeugdzorg nu op gebaseerd is en dient niet de gezondheid of belang van je kind bij Passend Onderwijs of het belang van jou als ouders. Uitgaande dat de professionals beschikken over de juiste kwaliteiten mag je als ouders verwachten dat school aan de zorgplicht voldoet en jouw als ouders voor je kind wel een passende oplossing voorleggen. Ouders ken je rechten en bouw zelf een dossier op die de werkelijkheid en feiten weerlegd ! En betrek je huisarts erbij als het je teveel wordt. Het is jullie welzijn en belang, bescherm het goed.

Schoolveteraan, ook omdat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en deze onkunde bij de professionals onacceptabel is. Van professionals mag je als ouders wat verwachten. Dat taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht en begeleiding van deze taken mag niet ten koste van je kind gaan. Van de Gemeente mag je een proactievere houding verwachten i.p.v. dat dit kinderen extra gedupeerd en uitsluit. En wat denken deze ketenpartners en/of instanties in vredesnaam positief bij te dragen als je kind al onder medische begeleiding van een specialist loopt ? Onze ervaring: he-le-maal niets. Het welbevinden en de interventie schaden het welbevinden van het kind en daarmee ook het hele gezin, de opa's, de oma's, andere familieleden en vrienden.

Op naar een positieve verandering, dat deze wantrouwde opstelling en de procedures in het (niet) Passend Onderwijs en de "Jeugdzorg" in het belang van de Nederlandse kinderen worden aangepast en kinderen WEL helpt. Dat afgegeven signalen WEL effect hebben, ouders niet zonder feiten kunnen worden gecriminaliseerd vanwege een "verbeterde meldcode" die een 'professional' inzet of kan gebruiken als wraakactie of ongestraft ambtsmisbruik ( art. 365 WvS). En het tij van deze minachtende, en vooral wantrouwende houding vanuit het onderwijsveld, richting de Nederlandse burger stopt. Help de burger wel met Belastinggelden, dat is wat in ieder geval wat mijn gezin van jullie verwacht, omdat het kan.

Schoolveteraan: vooral, om onze zoon te ondersteunen op weg naar zelfvertrouwen die de onderwijs professionals vakkundig hebben afgebroken. Logisch dat Jeugdzorg geld te kort komt als je zo met je burgers omgaat en zelf de fysieke en mentale problemen bij kinderen creërt en het welbevinden van Nederlandse gezinnen zelf afbreekt. Van opvoedinterventie naar hulp als een gezin aangeeft dit te willen. Gewoon omdat het kan.

Onze zoon: van gecreërde verliezer op naar een winnaar met zijn eigen bedrijf : groen en moestuin specialist  all3.


boek schoolveteraan pre-orderen nu mogelijk

Verwachte lancering van het nog te verschijnen boek is april 2022. Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven via Communicatie-expert.
Wil je onze zoon een hart onder de riem steken om zo verder zijn eigen bedrijf op te bouwen ? Dat kan, door het boek over zijn Survival met het Passend Onderwijs via zijn webshop op zijn bedrijfspagina te pre-orderen.

Klik hier om naar de all3 webshop te gaan en rechtstreeks het boek Schoolveteraan te pre-orderen.

Het boek schoolveteraan is vanaf nu via de webshop van all3 groen en moestuin specialist Almere te pre-orderen.


Het boek schoolveteraan wordt momenteel geschreven en vertelt de ervaringen van een Almeers gezin met het Passend Onderwi0js.. Ontwerp van de Schoolveteraan cover: Erik Roukens, Groove Graphics.Schoolveteraan

Schoolveteraan wordt geschreven door de moeder uit het gezin, Diana Stroeven.
Op haar bedrijfswebsite Communicatie-expert wordt uitgebreider naar Schoolveteraan verwezen.

Wist je dat Schoolveteraan sindskort een eigen Twitter account heeft ?
https://twitter.com/schoolveteraan